de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-502), Al-Jathiya 33-37, Al-Ahqaf 1-5

Al-Jathiya: 45/Al-Jathiya-33, 45/Al-Jathiya-34, 45/Al-Jathiya-35, 45/Al-Jathiya-36, 45/Al-Jathiya-37, Al-Ahqaf: 46/Al-Ahqaf-1, 46/Al-Ahqaf-2, 46/Al-Ahqaf-3, 46/Al-Ahqaf-4, 46/Al-Ahqaf-5, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-502, Al-Jathiya 33-37, Al-Ahqaf 1-5
direction_left
direction_right
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-33
45/Al-Jathiya-33: En het kwade van wat zij verricht hadden, werd hen duidelijk en zij werden omsingeld door dat waar zij de spot mee plachten te drijven.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-34
45/Al-Jathiya-34: Op die Dag wordt gezegd: "Wij vergeten jullie zoals jullie de ontmoeting met deze Dag van jullie hebben vergeten, en jullie verblijfplaats is de Hel en voor jullie zijn er geen helpers.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-35
45/Al-Jathiya-35: Dit is omdat jullie de Verzen van Allah tot onderwerp van spot maakten en het wereldse leven jullie verleid heeft." Op die Dag zullen zij er niet worden uitgehaald, en zij zullen niet naar hun berouw gevraagd worden.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-36
45/Al-Jathiya-36: Alle lof zij Allah, de Heer van de hemelen en de Heer van de aarde, de Heer der Werelden.
Luister Koran: 45/Al-Jathiya-37
45/Al-Jathiya-37: En Hem behoort alle grootheid in de hemelen en op de aarde, en Hij is de Almachtige, de Alwijze.

Al-Ahqaf

Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-1
46/Al-Ahqaf-1: Ha Mîm.
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-2
46/Al-Ahqaf-2: De neerzending van het Boek (de Koran) is van Allah, de Almachtige, de Alwijze.
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-3
46/Al-Ahqaf-3: Wij hebben de hemelen en de aarde en wat er tussen hen is slechts in Waarheid geschapen en voor een vastgestelde tijd. En degenen die niet geloofden, zij wendden zich af van dat waar zij voor gewaarschuwd werden.
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-4
46/Al-Ahqaf-4: Zeg (O Moehammad): "Wisten jullie wat jullie naast Allah aanriepen? Toont mij wat zij geschapen hebben van de aarde, of hebben zij soms een aandeel in de schepping van de aarde? Brengt mij een boek van vóór deze (Koran), of een overblijfsel van kennis, als jullie waarachtigen zijn."
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-5
46/Al-Ahqaf-5: En wie is verder afgedwaald dan hij die naast Allah afgoden aanbidt die hem, tot en met de Dag van de Opstanding, niet kunnen verhoren? En zij zijn achteloos met hun aanbidding.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: