de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-516), Al-Fath 5-29, Al-Hujurat 1-11

Al-Fath: 48/Al-Fath-5, 48/Al-Fath-6, 48/Al-Fath-7, 48/Al-Fath-8, 48/Al-Fath-9, 48/Al-Fath-10, 48/Al-Fath-11, 48/Al-Fath-12, 48/Al-Fath-13, 48/Al-Fath-14, 48/Al-Fath-15, 48/Al-Fath-16, 48/Al-Fath-17, 48/Al-Fath-18, 48/Al-Fath-19, 48/Al-Fath-20, 48/Al-Fath-21, 48/Al-Fath-22, 48/Al-Fath-23, 48/Al-Fath-24, 48/Al-Fath-25, 48/Al-Fath-26, 48/Al-Fath-27, 48/Al-Fath-28, 48/Al-Fath-29, Al-Hujurat: 49/Al-Hujurat-1, 49/Al-Hujurat-2, 49/Al-Hujurat-3, 49/Al-Hujurat-4, 49/Al-Hujurat-5, 49/Al-Hujurat-6, 49/Al-Hujurat-7, 49/Al-Hujurat-8, 49/Al-Hujurat-9, 49/Al-Hujurat-10, 49/Al-Hujurat-11, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-516, Al-Fath 5-29, Al-Hujurat 1-11
direction_left
direction_right
Luister Koran: 48/Al-Fath-5
48/Al-Fath-5: Opdat Hij de gelovige mannen en de gelovige vrouwen Tuinen (het Paradijs) zal doen binnengaan, waar onder door de rivieren stromen, waarin zij eeuwig levenden zullen zijn. En Hij wist hun fouten uit. En dat is bij Allah een grote overwinning.
Luister Koran: 48/Al-Fath-6
48/Al-Fath-6: En Hij bestraft de huichelaars en de huichelaarsters, en de veelgodenaanbidders en de veelgodenaanbidsters, die slechte gedachten over Allah koesteren. Het slechte zal hen omsingelen en Allah is woedend op hen. En Hij heeft hen vervloekt en Hij heeft de Hel voor hen bereid, en dat is de slechtste plaats van terugkeer.
Luister Koran: 48/Al-Fath-7
48/Al-Fath-7: En aan Allah behoren de legers (van Engelen) van de hemelen en de aarde. En Allah is Almachtig, Alwijs.
Luister Koran: 48/Al-Fath-8
48/Al-Fath-8: Voorwaar, Wij hebben jou gezonden als een getuige en een verkondiger en een waarschuwer.
Luister Koran: 48/Al-Fath-9
48/Al-Fath-9: Opdat jullie in Allah en Zijn Boodschapper zullen geloven en jullie Hem helpen en Hem eren en Zijn lof prijzen, 's ochtends en 's avonds.
Luister Koran: 48/Al-Fath-10
48/Al-Fath-10: Voorwaar, degenen die jou trouw hebben gezworen: voorwaar, zij hebben Allah trouw gezworen. Allah's Hand is boven hun handen. Wie dan (zijn trouw) schendt, die schendt slechts te nadele van zichzelf; maar wie wat hij aan Allah beloofde nakomt, aan hem zal Hij een geweldige beloning geven.
Luister Koran: 48/Al-Fath-11
48/Al-Fath-11: Degenen onder de bedoeïenen die achtergebleven waren zullen tot jou zeggen: "Onze bezittingen en gezinnen hielden ons bezig, vraag daarom vergeving voor ons." Zij zeggen met hun tongen wat niet in hun harten is. Zeg: "Wie heeft dan de macht om iets van Allah voor jullie te voorkomen, als Hij iets slechts tegen jullie wenst te doen, of als Hij een gunst voor jullie wenst?" Maar Allah is Alwetend over wat jullie doen.
Luister Koran: 48/Al-Fath-12
48/Al-Fath-12: Jullie veronderstelden zelfs dat de Boodschapper en de gelovigen nooit tot hun families zouden terugkeren en dat werd (door de Satan) in jullie harten schoonschijnend gemaakt en jullie koesterden slechte gedachten en jullie werden een vernietigd volk.
Luister Koran: 48/Al-Fath-13
48/Al-Fath-13: En wie niet in Allah en Zijn Boodschapper gelooft: voorwaar, Wij hebben voor de ongelovigen een laaiend Vuur bereid.
Luister Koran: 48/Al-Fath-14
48/Al-Fath-14: En aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde. Hij vergeeft wie Hij wil en Hij bestraft wie Hij wil. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 48/Al-Fath-15
48/Al-Fath-15: De achtergeblevenen zullen zeggen: "Wanneer jullie uittrekken naar de oorlogsbuit, om die te halen, laat ons dan met jullie meegaan." Zij willen het Woord van Allah veranderen. Zeg (O Moehammad): "Jullie zullen nooit met ons meegaan, zo heeft Allah eerder gesproken." Zij zullen dan zeggen: "Jullie zijn jaloers op ons." Zij begrepen beslist slechts weinig.
Luister Koran: 48/Al-Fath-16
48/Al-Fath-16: Zeg tot de achtergeblevenen van de bedoeïenen: "Jullie zullen worden opgeroepen tegen een volk met grote kracht en grote strijdlust, jullie zullen hen doden of zij zullen zich overgeven. Als jullie dan gehoorzamen, dan zal Allah jullie een goede beloning geven. Maar als jullie je afwenden, zoals jullie je eerder afwendden: Hij zal jullie bestraffen met een pijnlijke bestraffing."
Luister Koran: 48/Al-Fath-17
48/Al-Fath-17: Het is geen zonde voor de blinde, en niet voor de lamme, en niet voor de zieke (wanneer zij niet meevechten). En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, die zal Hij Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan, waar onder door de rivieren stromen. Maar wie zich afwendt, die zal Hij straffen met een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 48/Al-Fath-18
48/Al-Fath-18: Voorzeker, het welgevallen van Allah was met de gelovigen toen zij jou trouw zwoeren onder de boom, en Hij wist wat in hun harten was. Toen deed Hij de vrede op hen neerdalen en beloonde Hij hen met een nabije overwinning.
Luister Koran: 48/Al-Fath-19
48/Al-Fath-19: En een grote oorlogsbuit die zij namen. En Allah is Almachtig, Alwijs.
Luister Koran: 48/Al-Fath-20
48/Al-Fath-20: Allah heeft jullie een grote oorlogsbuit beloofd die jullie zullen nemen en Hij heeft dat voor jullie bespoedigd. En Hij heeft de handen van de mensen (de vijanden) van jullie afgehouden, opdat het een teken voor de gelovigen zou zijn. En Hij leidt jullie op een recht Pad.
Luister Koran: 48/Al-Fath-21
48/Al-Fath-21: En andere (oorlogsbuiten) die jullie nog niet kunnen nemen. Allah heeft ze in Zijn macht, en Allah is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 48/Al-Fath-22
48/Al-Fath-22: En als degenen die niet geloven jullie zouden bevechten, dan zouden zij zich omdraaien en vluchten, en zij zouden vervolgens geen beschermer en geen helper vinden.
Luister Koran: 48/Al-Fath-23
48/Al-Fath-23: (Als) de handelwijze van Allah die reeds vroeger gold. En jij zult in de handelwijze van Allah nooit een verandering aantreffen.
Luister Koran: 48/Al-Fath-24
48/Al-Fath-24: En Hij is Degene Die hun handen van jullie heeft afgehouden en Die jullie handen van hen afgehouden heeft, in het midden van Mekkah (bij de Masdjid al Harâm), nadat Hij jullie de overwinning over hen had geschonken. En Allah is Alziende over wat jullie doen.
Luister Koran: 48/Al-Fath-25
48/Al-Fath-25: Zij zijn degenen die niet geloofden en die jullie afhielden van de Masdjid Al Harâm (de gewijde Moskee te Mekkah) en die tegenhielden dat de offerdieren hun slachtplaats zouden bereiken. En als er geen gelovige mannen en gelovige vrouwen in Mekkah waren geweest, waarvan jullie niet wisten of jullie hen zouden doden, waarna jullie vanwege hen in moeilijkheden zouden raken, zonder het te weten... (dan zou Allah de verovering van Mekkah reeds toegestaan hebben.) Opdat Allah tot Zijn Barmhartigheid toelaat wie Hij wil. En als zij (gelovigen en ongelovigen) van elkaar gescheiden waren, dan hadden Wij zeker degenen die niet geloofden onder hen met een pijnlijke bestraffing bestraft.
Luister Koran: 48/Al-Fath-26
48/Al-Fath-26: (Gedenkt) toen degenen die niet geloofden trots in hun harten brachten, de trots van de onwetendheid, toen liet Allah de vrede neerdalen over Zijn Boodschapper en de gelovigen, en Hij verplichtte hen zich te houden aan het woord van Taqwa. En zij hadden er meer recht op en zij waren er geschikt voor. En Allah is Alwetend over alle zaken.
Luister Koran: 48/Al-Fath-27
48/Al-Fath-27: En voorzeker, Allah heeft de droom van Zijn Boodschapper bewaarheid: dat jullie zeker de Masdjid Al Harâm zullen binnengaan, als Allah het wil in veiligheid, jullie hoofden kaal scherend en het hoofdhaar kort snijdend, zonder vrees. Hij (Allah) weet wat jullie niet weten en Hij bracht daarnaast een nabije overwinning.
Luister Koran: 48/Al-Fath-28
48/Al-Fath-28: Hij is Degene Die Zijn Boodschapper met de Leiding en de ware godsdienst (de Islam) heeft gezonden om deze over alle godsdiensten te doen zegevieren. En Allah is voldoende als Getuige.
Luister Koran: 48/Al-Fath-29
48/Al-Fath-29: Moehammad is de Boodschapper van Allah en degenen die met hem zijn, zijn streng tegenover de ongelovigen, maar onderling barmhartig. Jij ziet hen zich neerbuigen en zich neerknielen. Zij zoeken een gunst van Allah en Zijn welgevallen. Hun kenmerken zijn zichtbaar in hun gezichten door de sporen van neerknielingen. Dat is hun beschrijving in de Taurât. En hun beschrijving in de Indjîl is als een jonge plant waarvan de loten ontspruiten, waardoor hij sterker wordt. Daarna wordt hij steviger en staat hij recht op zijn wortel. Bij de planters veroorzaakt hij blijdschap. Hij (Allah) wil daarmee de ongelovigen woedend maken. Allah heeft degenen onder hen die geloven en goede werken verrichten vergeving en een geweldige beloning beloofd.

Al-Hujurat

Luister Koran: 49/Al-Hujurat-1
49/Al-Hujurat-1: O jullie die geloven, plaatst julliezelf niet vóór Allah en Zijn Boodschapper, maar vreest Allah. Voorwaar, Allah is Alhorend, Alwetend.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-2
49/Al-Hujurat-2: O jullie die geloven, verheft jullie stemmen niet boven de stem van de Profeet en spreekt niet luid tegen hem, zoals sommigen van jullie luid tegen elkaar spreken, anders zullen jullie daden vruchteloos worden, terwijl jullie het niet beseffen.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-3
49/Al-Hujurat-3: Voorwaar, degenen die hun stemmen verzachten in de aanwezigheid van de Boodschapper van Allah: zij zijn degenen wier harten Allah heeft beproeft op Taqwa. Voor hen is er vergeving en een geweldige beloning.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-4
49/Al-Hujurat-4: Voorwaar, degenen die naar jou (O Moehammad) roepen van buiten de kamers (van jou): de meesten van hen begrijpen (de onbeleefdheid) ervan niet.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-5
49/Al-Hujurat-5: Als zij geduld hadden tot jij naar buiten kwam om hen te ontmoeten, dan zou dat beter voor hen zijn. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-6
49/Al-Hujurat-6: O jullie die geloven, als een verdorvene met een bericht komt, onderzoekt het dan nauwkeurig, anders treffen jullie uit onwetendheid een volk met een ramp, waarna jullie spijt zouden krijgen van wat jullie deden.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-7
49/Al-Hujurat-7: En weet dat onder jullie zich de Boodschapper van Allah bevindt. Als hij jullie (adviezen) zou volgen in vele aangelegenheden, dan zouden jullie zeker in moeilijkheden verkeren. Maar Allah heeft jullie doen houden van het geloof en Hij heeft het mooi gemaakt in jullie harten en Hij heeft jullie een afkeer doen hebben van ongeloof, zware zonden en opstandigheid. Zij zijn degenen die het rechte Pad volgen.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-8
49/Al-Hujurat-8: Als een gunst van Allah en een genieting. En Allah is Alwetend, Alwijs.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-9
49/Al-Hujurat-9: En als twee partijen van gelovigen met elkaar slaags raken, sticht dan vrede tussen hen. Als dan de ene partij de andere onrecht aandoet, bevecht dan degenen die onrecht plegen, tot zij terugkeren naar het bevel van Allah. Als zij dan terugkeren, sticht dan vrede tussen hen met rechtvaardigheid en weest onpartijdig. Voorwaar, Allah houdt van de onpartijdigen.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-10
49/Al-Hujurat-10: Voorwaar, de gelovigen zijn elkaars broeders, sticht daarom vrede tussen jouw broeders. En vreest Allah. Hopelijk zullen jullie begenadigd worden.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-11
49/Al-Hujurat-11: O jullie die geloven, laat een volk niet een ander volk beledigen, het kan zijn dat zij (die beledigd worden) beter zijn dan hen; en laat sommige vrouwen geen andere vrouwen beledigen, het kan zijn dat zij beter zijn dan hen. En hoont elkaar niet, en belastert elkaar niet met bijnamen. De slechtste naam is de verdorven (naam), na het geloof (ontvangen te hebben). En wie geen berouw toont: zij zijn de onrechtplegers.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: