Al-Hujurat 12-18, de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-517)

Al-Hujurat: 49/Al-Hujurat-12, 49/Al-Hujurat-13, 49/Al-Hujurat-14, 49/Al-Hujurat-15, 49/Al-Hujurat-16, 49/Al-Hujurat-17, 49/Al-Hujurat-18, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-517, Al-Hujurat 12-18
direction_left
direction_right
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-12
49/Al-Hujurat-12: O jullie die geloven, vermijdt veel van de kwade vermoedens. Voorwaar, een deel van de kwade vermoedens zijn zonden. En bespioneert elkaar niet en spreekt geen kwaad over elkaar in elkaars afwezigheid. Zou iemand van jullie het vlees van zijn dode broeder willen eten? Jullie zouden het zeker haten. En vreest Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-13
49/Al-Hujurat-13: O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en Wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt, opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, Alwetend.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-14
49/Al-Hujurat-14: De bedoeïenen zeggen: "Wij geloven." Zeg (tegen hen O Moehammad): "Jullie geloven (nog) niet," maar zeg (dat zij zeggen): "Wij hebben ons overgegeven," want het geloof is jullie harten nog niet binnengegaan. Maar als jullie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzamen, dan vermindert Hij niets (van de beloning) van jullie daden. Voorwaar, Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-15
49/Al-Hujurat-15: Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen die in Allah en Zijn Boodschapper geloven, die vervolgens niet twijfelen en die met hun bezittingen en hun levens strijden op de Weg van Allah. Zij zijn de waarachtigen.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-16
49/Al-Hujurat-16: Zeg: "Zouden jullie Allah willen vertellen over (de waarachtigheid) van jullie geloof? Terwijl Hij kent wat zich in de hemelen en op de aarde bevindt? En Allah is Alwetend over alle zaken.
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-17
49/Al-Hujurat-17: Zij menen jou een dienst te bewijzen door Moslim te worden. Zeg: "Bewijst mij geen dienst door jullie (toetreden tot) de Islam. Juist Allah heeft jullie begenadigd, doordat Hij jullie naar het geloof heeft geleid, als jullie waarachtig zijn."
Luister Koran: 49/Al-Hujurat-18
49/Al-Hujurat-18: Voorwaar, Allah kent het onwaarneembare van de hemelen en de aarde. En Allah is Alziend over wat jullie doen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: