Al-Fath 16-23, de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-513)

Al-Fath: 48/Al-Fath-16, 48/Al-Fath-17, 48/Al-Fath-18, 48/Al-Fath-19, 48/Al-Fath-20, 48/Al-Fath-21, 48/Al-Fath-22, 48/Al-Fath-23, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-513, Al-Fath 16-23
direction_left
direction_right
Luister Koran: 48/Al-Fath-16
48/Al-Fath-16: Zeg tot de achtergeblevenen van de bedoeïenen: "Jullie zullen worden opgeroepen tegen een volk met grote kracht en grote strijdlust, jullie zullen hen doden of zij zullen zich overgeven. Als jullie dan gehoorzamen, dan zal Allah jullie een goede beloning geven. Maar als jullie je afwenden, zoals jullie je eerder afwendden: Hij zal jullie bestraffen met een pijnlijke bestraffing."
Luister Koran: 48/Al-Fath-17
48/Al-Fath-17: Het is geen zonde voor de blinde, en niet voor de lamme, en niet voor de zieke (wanneer zij niet meevechten). En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt, die zal Hij Tuinen (het Paradijs) doen binnengaan, waar onder door de rivieren stromen. Maar wie zich afwendt, die zal Hij straffen met een pijnlijke bestraffing.
Luister Koran: 48/Al-Fath-18
48/Al-Fath-18: Voorzeker, het welgevallen van Allah was met de gelovigen toen zij jou trouw zwoeren onder de boom, en Hij wist wat in hun harten was. Toen deed Hij de vrede op hen neerdalen en beloonde Hij hen met een nabije overwinning.
Luister Koran: 48/Al-Fath-19
48/Al-Fath-19: En een grote oorlogsbuit die zij namen. En Allah is Almachtig, Alwijs.
Luister Koran: 48/Al-Fath-20
48/Al-Fath-20: Allah heeft jullie een grote oorlogsbuit beloofd die jullie zullen nemen en Hij heeft dat voor jullie bespoedigd. En Hij heeft de handen van de mensen (de vijanden) van jullie afgehouden, opdat het een teken voor de gelovigen zou zijn. En Hij leidt jullie op een recht Pad.
Luister Koran: 48/Al-Fath-21
48/Al-Fath-21: En andere (oorlogsbuiten) die jullie nog niet kunnen nemen. Allah heeft ze in Zijn macht, en Allah is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 48/Al-Fath-22
48/Al-Fath-22: En als degenen die niet geloven jullie zouden bevechten, dan zouden zij zich omdraaien en vluchten, en zij zouden vervolgens geen beschermer en geen helper vinden.
Luister Koran: 48/Al-Fath-23
48/Al-Fath-23: (Als) de handelwijze van Allah die reeds vroeger gold. En jij zult in de handelwijze van Allah nooit een verandering aantreffen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: