Al-Ahqaf 29-35, de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-506)

Al-Ahqaf: 46/Al-Ahqaf-29, 46/Al-Ahqaf-30, 46/Al-Ahqaf-31, 46/Al-Ahqaf-32, 46/Al-Ahqaf-33, 46/Al-Ahqaf-34, 46/Al-Ahqaf-35, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-506, Al-Ahqaf 29-35
direction_left
direction_right
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-29
46/Al-Ahqaf-29: En (gedenkt) toen Wij een paar van de Djinn's bij jou brachten, om naar de Koran te luisteren. Toen zij daarbij aanwezig waren, zeiden zij: "Zwijgt!" En toen (de voordracht) beëindigd was, keerden zij tot hun volk terug als waarschuwers.
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-30
46/Al-Ahqaf-30: Zij zeiden: "O volk van ons, voorwaar wij hebben over een Boek gehoord dat is neergezonden na Môesa, ter bevestiging van wat daarvóór was, het leidt naar de Waarheid en de rechte Weg.
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-31
46/Al-Ahqaf-31: O volk van ons, geeft gehoor aan de oproeper van Allah en gelooft in hem, dan zal Hij jullie zonden vergeven en Hij zal jullie redden van een pijnlijke bestraffing."
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-32
46/Al-Ahqaf-32: En wie geen gehoor geeft aan de oproeper van Allah, die zal niet kunnen ontvluchten op de aarde en voor hem is er naast Hem geen beschermer. Zij zijn degenen die in duidelijke dwaling verkeren.
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-33
46/Al-Ahqaf-33: Zien zij niet dat Allah, Degene Die de hemelen en de aarde geschapen heeft en Die nooit moe wordt van het scheppen van hen, bij machte is om het dode tot leven te brengen? Welzeker, Hij is waarlijk Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-34
46/Al-Ahqaf-34: En (gedenkt) de Dag dat degenen die niet geloofden voor de Hel geplaatst zullen worden (en tot hen gezegd wordt): "Is dit niet de Waarheid?" Zij zeggen: "Welzeker", bij onze Heer." Hij (Allah) zegt: "Proeft dan de bestraffing wegens jullie ongelovig zijn."
Luister Koran: 46/Al-Ahqaf-35
46/Al-Ahqaf-35: Wees daarom geduldig, zoals de bezitters van standvastigheid (Oeloel'azmi) onder de Boodschappers geduldig waren. En vraag niet om (de bestraffing) voor hen te bespoedigen. Het zal op de Dag, waarop zij zien wat hun aangezegd was, voor hen zijn alsof zij slechts een uur van de dag (op aarde) verbleven. Dit is een vermaning. Er wordt dan (niemand) vernietigd dan het zwaar zondige volk.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: