Muhammad 30-38, de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-510)

Muhammad: 47/Muhammad-30, 47/Muhammad-31, 47/Muhammad-32, 47/Muhammad-33, 47/Muhammad-34, 47/Muhammad-35, 47/Muhammad-36, 47/Muhammad-37, 47/Muhammad-38, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-510, Muhammad 30-38
direction_left
direction_right
Luister Koran: 47/Muhammad-30
47/Muhammad-30: Als Wij het zouden willen, dan zouden Wij het jullie tonen. Zodat jij de tekenen ervan zeker zou kennen en jij die zeker zou herkennen door hun zinspelingen. En Allah kent jullie daden.
Luister Koran: 47/Muhammad-31
47/Muhammad-31: En Wij zullen jullie zeker beproeven, totdat Wij toetsen wie van jullie de strijders en de geduldigen zijn. En Wij beproeven jullie daden.
Luister Koran: 47/Muhammad-32
47/Muhammad-32: Voorwaar, degenen die niet geloven en die afhouden van de Weg van Allah en die de Boodschapper tegenstreven nadat de Leiding hun duidelijk was geworden zullen Allah nooit iets kunnen schaden. En Hij zal hun werken vruchteloos maken.
Luister Koran: 47/Muhammad-33
47/Muhammad-33: O jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de Boodschapper en maakt jullie werken niet nietig.
Luister Koran: 47/Muhammad-34
47/Muhammad-34: Voorwaar, degenen die ongelovig zijn en die afhouden van de Weg van Allah en die dan sterven terwijl zij ongelovigen zijn: Allah zal hen nooit vergeven.
Luister Koran: 47/Muhammad-35
47/Muhammad-35: Weest daarom niet vernederd en roept niet op tot vrede terwijl jullie de overhand hebben. En Allah is met jullie. En Hij benadeelt jullie nooit (in de beloning) voor jullie werken.
Luister Koran: 47/Muhammad-36
47/Muhammad-36: Voorwaar, het wereldse leven is slechts spel en vermaak. Maar als jullie geloven en (Allah) vrezen, dan zal Hij jullie je beloningen geven en Hij zal niet om jullie bezittingen vragen.
Luister Koran: 47/Muhammad-37
47/Muhammad-37: Als Hij jullie die (bezittingen) zou vragen en bij jullie zou aandringen, dan zouden jullie gierig worden en zou Hij jullie afgunst onthullen.
Luister Koran: 47/Muhammad-38
47/Muhammad-38: Weet dat jullie degenen zijn die opgeroepen worden om bijdragen te geven op de Weg van Allah. En onder jullie zijn er die gierig zijn, en wie gierig is: voorwaar, hij is slechts gierig ten nadele van zichzelf. En Allah is de Behoefteloze, terwijl jullie de behoeftigen zijn. En als jullie je afwenden, dan zal Hij jullie door een ander volk vervangen, waarna zij niet als jullie zijn.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: