Qaf 16-35, de Heilige Koran (Djuz'-26, Pagina-519)

Qaf: 50/Qaf-16, 50/Qaf-17, 50/Qaf-18, 50/Qaf-19, 50/Qaf-20, 50/Qaf-21, 50/Qaf-22, 50/Qaf-23, 50/Qaf-24, 50/Qaf-25, 50/Qaf-26, 50/Qaf-27, 50/Qaf-28, 50/Qaf-29, 50/Qaf-30, 50/Qaf-31, 50/Qaf-32, 50/Qaf-33, 50/Qaf-34, 50/Qaf-35, de Heilige Koran, Djuz'-26, Pagina-519, Qaf 16-35
direction_left
direction_right
Luister Koran: 50/Qaf-16
50/Qaf-16: En voorzeker, Wij hebben de mens geschapen en Wij weten wat zijn ziel hem influistert en Wij zijn dichter bij hem dan zijn halsslagader.
Luister Koran: 50/Qaf-17
50/Qaf-17: Wanneer de twee ontvangers (Engelen) aan de rechterzijde en aan de linkerzijde zitten te schrijven.
Luister Koran: 50/Qaf-18
50/Qaf-18: Is er geen woord dat Hij uit, of aan zijn Zijde bevindt zich een waker die gereed is.
Luister Koran: 50/Qaf-19
50/Qaf-19: En de doodsstrijd zal werkelijk komen, dat is waarvoor jullie proberen te vluchten.
Luister Koran: 50/Qaf-20
50/Qaf-20: En er zal op de bazuin geblazen worden. Dat is de Dag waarvoor gewaarschuwd is.
Luister Koran: 50/Qaf-21
50/Qaf-21: En elke ziel zal naar voren komen, met bij haar een (Engel als) voortdrijver en een (Engel als) getuige.
Luister Koran: 50/Qaf-22
50/Qaf-22: (Er wordt hem gezegd:) "Voorzeker, jij verkeerde hiervoor in onachtzaamheid, toen hieven Wij van jou de bedekking van jouw (hart) op, toen was jouw waarneming op deze Dag scherp."
Luister Koran: 50/Qaf-23
50/Qaf-23: En zijn metgezel (een Engel) zegt: "Dit is wat bij mij gereed is."
Luister Koran: 50/Qaf-24
50/Qaf-24: (Allah zegt tegen de twee Engelen:) "Werpt iedere opstandige ongelovige in de Hel.
Luister Koran: 50/Qaf-25
50/Qaf-25: Een tegenhouder van het goede, een overtreder een twijfelaar.
Luister Koran: 50/Qaf-26
50/Qaf-26: Degene die een andere god naast Allah nam: werpt hem daarom in de harde bestraffing."
Luister Koran: 50/Qaf-27
50/Qaf-27: En zijn metgezel (de Satan) zegt: "Onze Heer, ik heb hem niet tot dwaling gebracht; hij verkeerde zelf in vergaande dwaling."
Luister Koran: 50/Qaf-28
50/Qaf-28: Hij (Allah) zegt: "Redetwist niet in Mijn aanwezigheid, en Ik heb waarlijk een waarschuwing tot jullie gericht.
Luister Koran: 50/Qaf-29
50/Qaf-29: Het Woord van Mijn Zijde verandert niet en Ik ben niet onrechtvaardig jegens de dienaren."
Luister Koran: 50/Qaf-30
50/Qaf-30: (Gedenkt) de Dag dat Wij de Hel zeggen: "Ben jij al vol?" En zij zegt: "Is er nog meer?"
Luister Koran: 50/Qaf-31
50/Qaf-31: En het Paradijs zal dicht bij de Moettaqoen gebracht worden, zonder ver te zijn.
Luister Koran: 50/Qaf-32
50/Qaf-32: (Er wordt gezegd:) "Dit is wat jullie beloofd is, aan iedere berouwvolle, wakende.
Luister Koran: 50/Qaf-33
50/Qaf-33: Die de Barmhartige ongezien vreesde en die met een berouwvol hart kwam.
Luister Koran: 50/Qaf-34
50/Qaf-34: Treed haar binnen in vrede, dit is de Dag van de eeuwigheid."
Luister Koran: 50/Qaf-35
50/Qaf-35: Voor hen is daarin wat zij wensen en aan Onze Zijde is er nog meer.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: