Каф 16-35, Свещеният Коран (Джуз'-26, страница-519)

Каф: 50/Каф-16, 50/Каф-17, 50/Каф-18, 50/Каф-19, 50/Каф-20, 50/Каф-21, 50/Каф-22, 50/Каф-23, 50/Каф-24, 50/Каф-25, 50/Каф-26, 50/Каф-27, 50/Каф-28, 50/Каф-29, 50/Каф-30, 50/Каф-31, 50/Каф-32, 50/Каф-33, 50/Каф-34, 50/Каф-35, Свещеният Коран, Джуз'-26, страница-519, Каф 16-35
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 50/Каф-16
50/Каф-16: И наистина Ние сътворихме човека и знаем какво му нашепва неговата душа. И Ние сме по-близо до него дори от сънната му артерия.
Слушайте Коран: 50/Каф-17
50/Каф-17: Тогава, отдясно и отляво на него стоят два записващи (делата) ангела.
Слушайте Коран: 50/Каф-18
50/Каф-18: И не се изрича и една дума, без да има готов надзорник (установена от него) при това.
Слушайте Коран: 50/Каф-19
50/Каф-19: И смъртната агония дойде с истината. Това е, от което си бягал.
Слушайте Коран: 50/Каф-20
50/Каф-20: И се протръби с Рога. Ето това е Денят на обещанието.
Слушайте Коран: 50/Каф-21
50/Каф-21: И всяка душа идва с един водач и с един свидетел (записал всички дела).
Слушайте Коран: 50/Каф-22
50/Каф-22: (И Аллах ): “Ти бе в неведение за това. Ето снехме от теб преградата и твоят поглед днес е проницателен”.
Слушайте Коран: 50/Каф-23
50/Каф-23: А съпътстващият го (ангел) казва: “Ето това (филмът на живота) е готов при мен.”
Слушайте Коран: 50/Каф-24
50/Каф-24: „Хвърлете в Ада всеки упорстващ неверник!”
Слушайте Коран: 50/Каф-25
50/Каф-25: „Възпиращ доброто, престъпващ, съмняващ се...”
Слушайте Коран: 50/Каф-26
50/Каф-26: „Той прие за бог друг заедно с Аллах! Затова хвърлете го двамата в суровото мъчение!”
Слушайте Коран: 50/Каф-27
50/Каф-27: Съпътстващият го (сатана) казва: “Господи наш, не аз го накарах да престъпва, а той сам бе в дълбока заблуда”.
Слушайте Коран: 50/Каф-28
50/Каф-28: И казва (Аллах): “Не се карайте пред Мен! Аз по-рано ви предупредих за моето обещание (мъчение)”.
Слушайте Коран: 50/Каф-29
50/Каф-29: „И не се променя Моето Слово. И Аз не съм угнетител на рабите си”.
Слушайте Коран: 50/Каф-30
50/Каф-30: В този Ден ще кажем на Ада: “Напълни ли се?” А той ще рече: “Има ли още?”
Слушайте Коран: 50/Каф-31
50/Каф-31: И Раят бе приближен за притежателите на таква (боязън) (онези които се бояха се да не изгубят милостта на Аллах)
Слушайте Коран: 50/Каф-32
50/Каф-32: Ето това е, което ви бе обещано (Раят) за всеки, който се е уповал (отдавайки Духа си на Аллах) и се е подслонил (върху когото Духът на водителя на времето е закрилник).
Слушайте Коран: 50/Каф-33
50/Каф-33: За тези които изпитват вълнение (трепет) към Всемилостивия в неведомото, и идват със сърце, насочено (пожелало Лика на Аллах).
Слушайте Коран: 50/Каф-34
50/Каф-34: Влезте тук с поздрав (мир)! Това е Денят на вечността!
Слушайте Коран: 50/Каф-35
50/Каф-35: И имат там, каквото пожелаят, а при Нас има и повече.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: