ан-Намл 56-63, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-382)

ан-Намл: 27/ан-Намл-56, 27/ан-Намл-57, 27/ан-Намл-58, 27/ан-Намл-59, 27/ан-Намл-60, 27/ан-Намл-61, 27/ан-Намл-62, 27/ан-Намл-63, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-382, ан-Намл 56-63
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-56
27/ан-Намл-56: Но отговорът на народа му не бе нищо друго освен да кажат: “Изгонете семейството на Лот от нашето селище, защото те са хора, които искат да останат чисти.”
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-57
27/ан-Намл-57: И така спасихме него и неговото семейство, освен жена му. Отредихме тя да бъде от останалите.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-58
27/ан-Намл-58: И изсипахме дъжд над тях. Такъв дъжд, че той бе наистина страшен за предупредените!
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-59
27/ан-Намл-59: Кажи им: “Славата е на Аллах (за Аллах) и мирът е за Неговите раби, избрани от Него! Аллах ли е по-добър или онези, с които Го съдружават?
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-60
27/ан-Намл-60: Или сътворилият небесата и земята, и изсипващият вода за вас от небето? И така чрез нея направихме да израстнат прелестни градини? Вие не бихте могли да накарате даже дърветата да израстат. Има ли друг бог заедно с Аллах? И не, ала те са съдружаващи хора.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-61
27/ан-Намл-61: Или сторилият земята устойчива и прокаралият през нея реки, и непоклатими планини, и направилият преграда между две морета? Има ли друг бог заедно с Аллах? И не, ала повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-62
27/ан-Намл-62: Или откликващият на бедстващия, когато Го позове, и премахващият злото, и сторилият ви наследници на земята? Има ли друг бог заедно с Аллах? Колко малко се поучавате!
Слушайте Коран: 27/ан-Намл-63
27/ан-Намл-63: Или напътващият ви в тъмнините на сушата и на морето, и изпращащият ветровете като блага вест преди Своята милост? Има ли друг бог заедно с Аллах? Превисок е Аллах над онова, с което Го съдружават!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: