ал-Касас 29-35, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-389)

ал-Касас: 28/ал-Касас-29, 28/ал-Касас-30, 28/ал-Касас-31, 28/ал-Касас-32, 28/ал-Касас-33, 28/ал-Касас-34, 28/ал-Касас-35, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-389, ал-Касас 29-35
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-29
28/ал-Касас-29: И когато Муса изпълни срока потегли със семейството си. И забеляза огън откъм планината Тур. Рече на семейството си: “Постойте! Забелязах огън. Може да ви донеса оттам вест или главня, за да се сгреете!”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-30
28/ал-Касас-30: И когато стигна там, откъм десния склон на долината, в благословената местност, откъм дървото (откъдето излизаше огънят), бе призован: “О, Муса, Аз съм Аллах, Господът на световете!
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-31
28/ал-Касас-31: Хвърли тоягата си!” И когато (я хвърли) я видя да се вие като змия, той се обърна и побягна, без да поглежда назад. “О, Муса, приближи се и не се плаши! Ти наистина си в безопасност.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-32
28/ал-Касас-32: Пъхни ръката в пазвата си и я извади сияйнобяла. Не се страхувай и прибери ръцете си към теб! Това са две доказателства от твоя Господ за Фараона и за неговите знатни хора. Те наистина са един нечестив народ.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-33
28/ал-Касас-33: И рече (Муса): “Господи, убих човек измежду тях и затова ме е страх да не ме убият”.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-34
28/ал-Касас-34: А моят брат Харун владее по-красноречив език от мен. Изпрати го с мен за опора, и като подкрепа! Аз наистина се страхувам да не ме вземат за лъжец.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-35
28/ал-Касас-35: Рече (Аллах): “Ще те подкрепим теб и брат ти, и ще ви отредим власт. И така те не ще достигнат (не ще се противопоставят на) нашите знамения (чудеса).Вие двамата и онези, които ви последват, ще победите.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: