ал-Касас 6-13, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-386)

ал-Касас: 28/ал-Касас-6, 28/ал-Касас-7, 28/ал-Касас-8, 28/ал-Касас-9, 28/ал-Касас-10, 28/ал-Касас-11, 28/ал-Касас-12, 28/ал-Касас-13, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-386, ал-Касас 6-13
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-6
28/ал-Касас-6: И (поискахме) да ги утвърдим на земята, и да покажем от тях на Фараона и Хаман, и на войските им онова, от което се пазеха (страняха).
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-7
28/ал-Касас-7: И разкрихме на майката на Муса: “Да го кърмиш, а когато се уплашиш за него, пусни го в реката! И не се плаши, и не скърби! Ние ще ти го върнем и ще му отредим да бъде от пратениците.”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-8
28/ал-Касас-8: И така семейството на Фараона го прибра, а той щеше да стане техен враг и тяхна скръб. Наистина Фараонът и Хаман, и войските им бяха грешници.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-9
28/ал-Касас-9: И жената на Фараона му рече: “Радост за очите ­ за мен и за теб! Не го убивайте! Може да ни е от полза или да го вземем за син.” Така и не разбраха (истината).
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-10
28/ал-Касас-10: И майката на Муса осъмна с опустяло сърце. Тя за малко да издаде (станалото), ако не бяхме укрепили сърцето й към Нас, за да е вярваща.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-11
28/ал-Касас-11: И (майката на Муса) рече на сестра му: “Проследи го!” И тя го наблюдаваше отстрани, без да я усетят.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-12
28/ал-Касас-12: А преди това повелихме Ние да отказва да суче (направихме така, че да не суче от други кърмачки). И рече тя (сестрата): “Да ви посоча ли семейство, което ще се грижи за него вместо вас и ще му бъде наставник?”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-13
28/ал-Касас-13: И така го върнахме на майка му, за да се радват очите й, да не скърби и да узнае, че обещанието на Аллах е истина. Ала повечето от тях не знаят.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: