ал-Касас 71-77, Свещеният Коран (Джуз'-20, страница-394)

ал-Касас: 28/ал-Касас-71, 28/ал-Касас-72, 28/ал-Касас-73, 28/ал-Касас-74, 28/ал-Касас-75, 28/ал-Касас-76, 28/ал-Касас-77, Свещеният Коран, Джуз'-20, страница-394, ал-Касас 71-77
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-71
28/ал-Касас-71: Кажи им: “Видяхте ли (Помислихте ли)? Ако Аллах бе сторил нощта да е дълга над вас до Деня на възкресението, кой Бог, освен Аллах би ви донесъл светлината? Няма ли все още да се осъзнаете?”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-72
28/ал-Касас-72: Кажи им:“Ако Аллах бе сторил деня дълъг над вас до Деня на възкресението, кой Бог, освен Аллах би ви донесъл нощ, за да си почивате в нея? Няма ли все още да се осъзнаете?”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-73
28/ал-Касас-73: И от милост към вас Той стори деня и нощта, за да си почивате в нея и да търсите от Неговата благодат, и за да сте признателни!
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-74
28/ал-Касас-74: В този ден Той ще ги призове и ще им каже: “Къде са онези, за които твърдяхте, че са Мои съдружници?”
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-75
28/ал-Касас-75: И изведохме (избрахме) от всяка общност по един свидетел, и им рекохме: “Дайте своите доводи!” И така узнаха, че истината принадлежи на Аллах. И изчезнаха от тях онова, което си измисляха.
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-76
28/ал-Касас-76: Карун бе от народа на Муса, после той се въгордя към тях. А Ние му дадохме от съкровищата толкова, че група силни мъже едвам носеха ключовете му. Неговият народ му рече: “Не ликувай! Аллах не обича ликуващите (възгорделите се заради богатство).
Слушайте Коран: 28/ал-Касас-77
28/ал-Касас-77: И от онова, което Аллах ти е дал, се стреми към отвъдния дом, и не забравяй своя дял от земния живот, и върши добро (давай безвъзмездно), както Аллах ти е сторил добро! И не се стреми към развала по земята! Наистина Аллах не обича сеещите развала.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: