ан-Наджм, Сура Звездата (Коран: Сура 53-ан-Наджм)

53/ан-Наджм-1: Уeн нeджми иза хeуа., 53/ан-Наджм-2: Ма дaллe сахъбукум уe ма гaуа., 53/ан-Наджм-3: Уe ма йeнтъку aнил хeуа.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Наджм, Сура Звездата (Коран: Сура 53-ан-Наджм)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-1
53/ан-Наджм-1: Kълна се в звездата, когато залязва.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-2
53/ан-Наджм-2: Не се е заблудил вашият повелител и не се е отклонил.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-3
53/ан-Наджм-3: И не говори той от себе си.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-4
53/ан-Наджм-4: Това (което той казва) е само откровение, което му се разкрива.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-5
53/ан-Наджм-5: Научи го много силният и мощен (Джибрил) (Гавраил).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-6
53/ан-Наджм-6: Той (Джибрили) (Гавраил) има голяма мощ и бързина. И така се насочи.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-7
53/ан-Наджм-7: И той бе (появи се) на най-високото място на хоризонта.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-8
53/ан-Наджм-8: После се приближи и се спусна.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-9
53/ан-Наджм-9: И застана на разстояние два лъка, (даже) по-близо.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-10
53/ан-Наджм-10: И така разкри на Неговия раб, каквото трябваше да разкрие.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-11
53/ан-Наджм-11: Сърцето му (онова, което видя с очите на душата си) не отрече онова, което беше видял (с очите на духа си).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-12
53/ан-Наджм-12: Нима вие спорите с него за онова, което бе видял?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-13
53/ан-Наджм-13: Несъмнено, той и друг път го видя при спускането му.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-14
53/ан-Наджм-14: До Лотосовото Дърво на крайния предел.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-15
53/ан-Наджм-15: До него (Лотосовото Дърво) е Градината Мева на Рая.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-16
53/ан-Наджм-16: Когато дървото бе покрито с онова, което го покрива.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-17
53/ан-Наджм-17: И не се отклони погледът, и не се откъсна.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-18
53/ан-Наджм-18: И кълна се, че той видя някои от най-големите знамения на своя Господ.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-19
53/ан-Наджм-19: Вие видяхте Лат и Узза?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-20
53/ан-Наджм-20: А другото, третото, Менат (видяхте ли)?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-21
53/ан-Наджм-21: Нима мъжката (рожба) е ваша, а женската (рожба) е Негова?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-22
53/ан-Наджм-22: Ако е така, тогава това е несправедливо разпределяне.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-23
53/ан-Наджм-23: И това са само (имена), които назовахте вие и предците ви. Аллах не им низпосла ни един довод (доказателство).Те следват само своята догадка и онова, което душите им харесват, въпреки че при тях несъмнено дойде напътствие от техния Господ.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-24
53/ан-Наджм-24: Нима за човека има само това, което пожелае?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-25
53/ан-Наджм-25: Но на Аллах принадлежи и миналото, и бъдещето (и земният, и отвъдният свят).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-26
53/ан-Наджм-26: И колко ангели има на небесата, чието застъпничество не избавя от нищо. Освен онзи (водителят на времето), който е получил позволение от Аллах, след като Аллах го е избрал и е получил благоволението Му.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-27
53/ан-Наджм-27: Несъмнено онези, които не вярват в отвъдното (в достигането на Духа им до Аллах и в Съдния ден), назовават ангелите с женски имена.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-28
53/ан-Наджм-28: И те нямат знание за това (относно ангелите). Те следват само догадката. Ала догадката с нищо не помага относно Истината от Създателя.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-29
53/ан-Наджм-29: И се отдръпни вече от онзи, който се отвръща от прославянето (споменаването) на Аллах, и пожелава само земния живот.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-30
53/ан-Наджм-30: Само до това могат да достигнали те от знанието. И твоят Господ най-добре знае кой се е отклонил от Неговия път и кой е напътеният към Него.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-31
53/ан-Наджм-31: И за Аллах е всичко и на небесата, и на земята, за да въздаде на злосторниците за деянията им и за да въздаде на благодетелните с по-прекрасното.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-32
53/ан-Наджм-32: Те са онези, които се предпазват от големите грехове и скверностите, освен малките провинения. Твоят Господ е Щедрият в опрощението. Той най-добре ви знае. Сътвори ви от земна пръст, а вие бяхте зародиши в утробите на майките ви. Така че не самохвалствайте, че сте пречистили душите си! Най-добре Той знае кой от вас е притежател на таква (кой от вас се бои да не изгуби милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-33
53/ан-Наджм-33: Видя ли онзи, който се отвърна (от Аллах)?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-34
53/ан-Наджм-34: Даде много малко и му се присвиди (отказа се).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-35
53/ан-Наджм-35: Нима той има знание за неведомото и го вижда?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-36
53/ан-Наджм-36: Или не бе известен за онова, което е в свитъците на Муса (Моисей)?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-37
53/ан-Наджм-37: И Ибрахим (Авраам), който изпълни (повелите на Аллах).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-38
53/ан-Наджм-38: И наистина никой прегрешил не ще носи греха на друг.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-39
53/ан-Наджм-39: И за човека няма друго, освен да работи (да се старае).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-40
53/ан-Наджм-40: И старанието му ще бъде видяно скоро.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-41
53/ан-Наджм-41: И после напълно ще му се въздаде това, което е заслужил.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-42
53/ан-Наджм-42: И завръщането на края несъмнено е към Господа.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-43
53/ан-Наджм-43: И наистина Той поражда смеха и плача.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-44
53/ан-Наджм-44: И наистина Той съживява и умъртвява.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-45
53/ан-Наджм-45: И наистина Той създава двойките мъжко и женско.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-46
53/ан-Наджм-46: От капка сперма, когато се изхвърли (в утробата).
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-47
53/ан-Наджм-47: И наистина Негово е и повторното сътворяване.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-48
53/ан-Наджм-48: И наистина Той дарява богатство и удовлетворение.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-49
53/ан-Наджм-49: И Той е Господът на (звездата) Сириус.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-50
53/ан-Наджм-50: И Той погуби древните адити.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-51
53/ан-Наджм-51: И самудяните, и не остави никого от тях.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-52
53/ан-Наджм-52: И също и народа на Нух (Ной) преди, а те бяха още по-угнетяващи и престъпващи.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-53
53/ан-Наджм-53: И опустошената област (Джибрил (Гавраил) я издигна на небето и я (спусна) срина в дън земя.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-54
53/ан-Наджм-54: И вече тя (тази общност) бе завладяна (от мъчението), и то какво завладяване!
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-55
53/ан-Наджм-55: Тогава от кои блага на твоя Господ се съмняваш?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-56
53/ан-Наджм-56: И този е предупредител, подобен на предишните предупредители.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-57
53/ан-Наджм-57: Наближаващото наближи.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-58
53/ан-Наджм-58: Никой, освен Аллах не ще го разкрие.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-59
53/ан-Наджм-59: Нима на тази вест се чудите?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-60
53/ан-Наджм-60: И се смеете, а не плачете.
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-61
53/ан-Наджм-61: И нехайно се забавлявате?
Слушайте Коран: 53/ан-Наджм-62
53/ан-Наджм-62: Вече сведете чела до земята пред Аллах и на Него бъдете раби!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: