ал-Мумтахана, Сура Изпитваната (Коран: Сура 60-ал-Мумтахана)

60/ал-Мумтахана-1: Я eюхeллeзинe амeну ля тeттeхъзу aдуууи уe aдуууeкум eулияe, тулкунe илeйхим бил мeуeддeти уe кaд кeфeру би ма джаeкум минeл хaкк(хaккъ), юхриджунeр рeсулe уe ийякум eн ту’мину биллахи рaббикум, ин кунтум хaрeджтум джихадeн фи сeбили уeбтигаe мeрдати тусиррунe илeйхим бил мeуeддeти уe eнe a’лeму би ма aхфeйтум уe ма a’лeнтум, уe мeн йeф’aлху минкум фe кaд дaллe сeуаeс сeбил(сeбили)., 60/ал-Мумтахана-2: Ин йeскaфукум йeкуну лeкум a’даeн уe йeбсуту илeйкум eйдийeхум уe eлсинeтeхум бис суи уe уeдду лeу тeкфурун(тeкфурунe)., 60/ал-Мумтахана-3: Лeн тeнфeaкум eрхамукум уe ла eуладукум, йeумeл къямeх(къямeти) йeфсълу бeйнeкум, уaллаху би ма тa’мeлунe бaсир(бaсирун).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мумтахана, Сура Изпитваната (Коран: Сура 60-ал-Мумтахана)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-1
60/ал-Мумтахана-1: О, вярващи (желаещи да достигнат Аллах преди смъртта), не взимайте за ближни Моите и вашите врагове! И въпреки, че те отрекоха истината, която дойде при вас, вие продължавате да дружите с тях. И прогонват Пратеника и вас от домовете ви, защото вярвате в Аллах, вашия Господ. И ако сте излезли на борба, по Моя път, и се стремите към Моето благоволение (и въпреки това) защо им показвате обич и им споделяте тайни. А Аз най-добре знам какво спотайвате и какво показвате. И който от вас направи това, тогава той се е отклонил от правия път (водещ към Аллах).
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-2
60/ал-Мумтахана-2: И ако ви надвият, ще ви станат врагове и ще протегнат със злоба ръцете и езиците си към вас. И искрено желаят само да отричате Аллах.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-3
60/ал-Мумтахана-3: И не ще ви помогнат нито вашите роднини, нито вашите деца в Деня на възкресението. Той ще ви раздели. И Аллах е зрящ за вашите дела.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-4
60/ал-Мумтахана-4: Хубав пример за вас са Ибрахим (Абрахам) и онези, които бяха заедно с него, когато казаха на своя народ: “Настрани сме от вас и от онова, на което служите вместо на Аллах, и ви отхвърляме. И ще има гняв и вражда помежду ни, докато не повярвате в единството на Аллах.” И Ибрахим към баща си: “Ще моля за твоето опрощение, но нямам власт да се застъпя за теб пред идващото от Аллах. Господи наш, на Теб се уповаваме и към Теб се насочихме, и към Теб е завръщането.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-5
60/ал-Мумтахана-5: Господи наш, не ни подлагай на изпитание чрез неверниците и ни прости! Господи наш, наистина Ти си Всемогъщ, Премъдър”.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-6
60/ал-Мумтахана-6: И те са хубав пример за вас ­- за всеки, който желае Аллах (да достигне Лика Му) и Сетния ден. А който се отвърне, несъмнено ­Аллах е Пребогат, Всеславен.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-7
60/ал-Мумтахана-7: Аллах може да породи обич между вас и онези от тях, с които враждувахте. И Аллах е Всемогъщ, Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-8
60/ал-Мумтахана-8: Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас заради вярата ви и не ви прогонват от домовете ви. Наистина Аллах обича справедливите.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-9
60/ал-Мумтахана-9: Но Аллах ви забранява да се завръщате (да се сближавате, да дружите с) при онези, които са воювали с вас заради вярата ви и са ви прогонили (или помогнали за прогонването ви) от домовете ви. А онези, които се завърнат при тях, те са от угнетителите.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-10
60/ал-Мумтахана-10: О, вярващи, когато дойдат при вас вярващите жени-преселнички, изпитайте ги (питайте ги защо са се преселили)! Аллах най-добре знае вярата им. И ако узнаете (уверите се), че са наистина вярващи, не ги връщайте при неверниците! Нито те (вярвящите жени) са позволени на другите (отричащите мъже), нито пък другите (отричащите мъже) са позволени на тях (вярвящите жени). И им върнете (на мъжете, които са неверници) онова, което са раздали (по-рано са похарчили за вярващите жени, които са дошли при вас)! И при условие, че им дадете, каквото им се полага, не е грях за вас да се ожените за тях. И не задържайте невярващите жени, и си искайте, каквото сте похарчили за тях, и те също нека искат, каквото са похарчили за вас! Такава е повелята на Аллах, Той отсъжда между вас. Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-11
60/ал-Мумтахана-11: И ако, чрез съпругите ви, нещо (от онова, което сте похарчили за тях) стигне до неверниците (ако неверниците, след като вашите жени ви напуснат и отидат при тях, не ви върнат онова, което преди сте похарчили за тях), а подир това дойде вашият ред да връщате (след като вярващите жени дойдат при вас, да връщате на невярващите им мъже онова, което преди те са похарчили за жените си), то тогава вие дайте (от това, което сте придобили във война) на онези, чиито съпруги са ги напуснали (невярващите мъже) толкова, колкото те са похарчили и бъдете притежатели на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милостта на Аллах), в Когото вярвате.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-12
60/ал-Мумтахана-12: О, Пророче, когато дойдат при теб вярващи жени и ти се закълнат, че не ще съдружават нищо с Аллах и не ще крадат, и не ще прелюбодействат, и не ще убиват децата си, и не ще измислят лъжа за онова, което е между ръцете и краката им, и че ще те слушат в одобряваното, приеми покаянието им (духовното им обвързване) и моли Аллах за тяхното опрощение! Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 60/ал-Мумтахана-13
60/ал-Мумтахана-13: О, вярващи (пожелали да достигнат Аллах преди смъртта), не се връщайте (не дружете) при хора, на които Аллах се е разгневил (отдалечил ги е от милостта Си)! Както неверниците са изгубили надежда за намиращите се в гробовете (не вярват, че те отново ще бъдат съживени), така и те са изгубили надежда за отвъдния живот (не вярват в отвъдния живот).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: