ат-Такуир, Сура Обвиването (Коран: Сура 81-ат-Такуир)

81/ат-Такуир-1: Изeш шeмсу куууирeт., 81/ат-Такуир-2: Уe изeн нуджумун кeдeрeт., 81/ат-Такуир-3: Уe изeлджибалу суйирeт.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ат-Такуир, Сура Обвиването (Коран: Сура 81-ат-Такуир)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-1
81/ат-Такуир-1: Когато слънцето бъде обвито (в мрак).
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-2
81/ат-Такуир-2: И когато звездите угаснат (когато енергията им свърши).
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-3
81/ат-Такуир-3: И когато планините бъдат раздвижени.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-4
81/ат-Такуир-4: И когато бременните камили и благата земни бъдат изоставени.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-5
81/ат-Такуир-5: И когато дивите животни бъдат насъбрани.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-6
81/ат-Такуир-6: И когато моретата закипят.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-7
81/ат-Такуир-7: И когато душите се съединят (с физическите си тела).
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-8
81/ат-Такуир-8: И когато живопогребаното момиче бъде попитано.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-9
81/ат-Такуир-9: За какъв грях е било убито.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-10
81/ат-Такуир-10: И когато книгите (със записите дела ) бъдат разгърнати (филма на живота се представи).
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-11
81/ат-Такуир-11: И когато небето бъде премахнато от мястото си.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-12
81/ат-Такуир-12: И когато Адът бъде нажежен (със силни огньове).
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-13
81/ат-Такуир-13: И Раят бъде приближен.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-14
81/ат-Такуир-14: Тогава всяка душа ще узнае какво е извършила (ще види всички свои дела във филма на живота).
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-15
81/ат-Такуир-15: И след това, кълна се в гравитацията (силата на притегляне към центъра, ядрото).
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-16
81/ат-Такуир-16: И в онова, което се движи (в орбита, около силата на притегляне на ядрото).
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-17
81/ат-Такуир-17: И в нощта, когато идва здрачът.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-18
81/ат-Такуир-18: И в утрото, когато се разсъмва (кълна се).
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-19
81/ат-Такуир-19: Наистина Той (Коранът) е слово на достоен Пратеник.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-20
81/ат-Такуир-20: Има достоен пост, утвърден при Владетеля на Трона.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-21
81/ат-Такуир-21: Покоряват му се и е доверен там.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-22
81/ат-Такуир-22: И не е луд вашият другар.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-23
81/ат-Такуир-23: И кълна се, че (Пратеникът) ясно видя (Джибрил) (Гавраил) на хоризонта.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-24
81/ат-Такуир-24: И той (вести) от неведомото не укрива (известява, предава всичко така, както е).
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-25
81/ат-Такуир-25: И Той (Коранът) не е слово на прокудения сатана.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-26
81/ат-Такуир-26: А тогава вие накъде отивате?
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-27
81/ат-Такуир-27: Той е само поука за световете.
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-28
81/ат-Такуир-28: И той е за всеки от вас, който желае да е напътен (по пътя към Аллах).
Слушайте Коран: 81/ат-Такуир-29
81/ат-Такуир-29: И не можете да пожелаете, ако Аллах, Господът на световете,не е пожелал.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: