ан-Ниса 148-154, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-102)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-148, 4/ан-Ниса-149, 4/ан-Ниса-150, 4/ан-Ниса-151, 4/ан-Ниса-152, 4/ан-Ниса-153, 4/ан-Ниса-154, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-102, ан-Ниса 148-154
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-148
4/ан-Ниса-148: Аллах не обича да се прогласява лошото, освен от угнетения. Аллах е всечуващ, всезнаещ.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-149
4/ан-Ниса-149: Ако показвате добро или го прикривате, или извинявате зло, то Аллах е извиняващ, всесилен.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-150
4/ан-Ниса-150: Наистина те отричат Аллах и Неговите пратеници, и искат да направят разлика с Аллах и Неговите пратеници, и казват: “Вярваме в едни и не вярваме в други”(от пратениците), и искат да вървят по междинен път (между вярата и неверието).
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-151
4/ан-Ниса-151: Тези са истинските неверници. И приготвихме за неверниците унизително мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-152
4/ан-Ниса-152: На тези, които повярваха в Аллах и в Неговите пратеници, и не отделяха никого измежду тях, Той ще им даде наградите. И Аллах е опрощаващ, милосърден.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-153
4/ан-Ниса-153: Хората на Писанието искат да им свалиш Писание от небето. А от Муса (Мойсей) поискаха дори повече от това. И рекоха: “Покажи ни Аллах наяве!” И ги порази мълнията заради техния гнет. След като ясните знаци (чудесата) дойдоха при тях, те приеха телеца, и Ние ги извинихме за това, и дадохме на Муса (Мойсей) явен довод.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-154
4/ан-Ниса-154: И въздигнахме отгоре им Планината поради техния обет, и им рекохме: “Влезте през вратата, кланяйки се доземи!” И им рекохме: “Не престъпвайте в Съботата!” И взехме от тях твърд обет.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: