ал-Маида 10-13, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-109)

ал-Маида: 5/ал-Маида-10, 5/ал-Маида-11, 5/ал-Маида-12, 5/ал-Маида-13, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-109, ал-Маида 10-13
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-10
5/ал-Маида-10: А които отричат и взимат за лъжа Нашите знамения, те са обитателите на огъня (Ада).
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-11
5/ал-Маида-11: О, вярващи (желаещи да достигнат и да се отдадат на Аллах), помнете благодатта на Аллах към вас, когато някои хора се готвеха да посегнат на вас, а Той възпря ръцете им! И бойте се да не изгубите милостта на Аллах (отдайте духа, тялото, душата и свободната си воля на Аллах)! И вече на Аллах да се уповават вярващите!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-12
5/ал-Маида-12: Аллах бе приел обета от синовете на Израил и така проводихме от тях дванадесет старейшини. И рече Аллах: “Аз съм с вас. И щом отслужите молитвата, давате милостинята закат , вярвате в Моите пратеници, подкрепяте ги и заемате на Аллах добър заем, Аз ще отмахна от вас лошите ви постъпки и ще ви въведа в Градините на Рая, сред които текат реки. А който от вас след това изневери, той се е отклонил от пътя предназначен да води към Аллах.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-13
5/ал-Маида-13: И защото нарушиха своя обет, Ние ги проклехме и сторихме сърцата им да закоравеят. Те преиначават словата, размествайки ги. И забравиха част от онова, което им бе напомнено. И не преставаш да откриваш тяхна измяна, освен у малцина от тях. Но ги извини и им прощавай! Наистина Аллах обича благодетелните.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: