ал-Маида 18-23, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-111)

ал-Маида: 5/ал-Маида-18, 5/ал-Маида-19, 5/ал-Маида-20, 5/ал-Маида-21, 5/ал-Маида-22, 5/ал-Маида-23, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-111, ал-Маида 18-23
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-18
5/ал-Маида-18: И рекоха юдеите и християните: “Ние сме синове на Аллах и Негови любимци.” Кажи им: “А защо ви измъчва тогава Той заради грехове ви? Не, вие сте само създания (хора) от онези, които е създал. Прощава Той, комуто пожелае и измъчва Той, когото пожелае. На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко между тях. И към Него е завръщането.”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-19
5/ал-Маида-19: О, хора на Писанието! В периода, когато нямаше пратеници (пророци) при вас дойде Нашият Пратеник (посланик), за да ви разкрие истината, та да не кажете: “При нас не дойде благовестител, нито предупредител.” А всъщност при вас дойде Пратеник - благовестител и предупредител. Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-20
5/ал-Маида-20: И когато Муса (Мойсей) рече на своя народ: “О, народе мой, помнете благодатта на Аллах към вас, че стори измежду вас пророци и ви стори владетели, и ви даде, каквото не е дал на никой от народите!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-21
5/ал-Маида-21: О, народе мой, влезте в Свещенато място, което Аллах ви отреди, и не отстъпвайте назад, за да не се превърнете в губещи!”,
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-22
5/ал-Маида-22: Рекоха: “О, Муса, несъмнено там има насилстващ народ и не ще влезем там, докато те не излязат. А излязат ли от нея, тогава ще влезем”.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-23
5/ал-Маида-23: Двама мъже от богобоязливите, които Аллах бе дарил с благодат, рекоха: “Влезте срещу тях през вратата! И влезете ли през нея, вие ще победите. Уповавайте се (доверете се) на Аллах, ако сте вярващи!”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: