ал-Маида 77-82, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-121)

ал-Маида: 5/ал-Маида-77, 5/ал-Маида-78, 5/ал-Маида-79, 5/ал-Маида-80, 5/ал-Маида-81, 5/ал-Маида-82, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-121, ал-Маида 77-82
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-77
5/ал-Маида-77: Кажи им: “О, хора на Писанието, не прекалявайте във вярата си, като надхвърляте истината, и не следвайте страстите на хората, които вече се заблудиха и заблудиха мнозина, и изгубиха правия път!”
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-78
5/ал-Маида-78: Онези от синовете на Израил, които не искаха да повярват, бяха прокълнати с езика на Давуд (Давид) и на Иса (Исус), сина на Мария. Това е, защото не се подчиняваха и престъпваха.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-79
5/ал-Маида-79: Не се възпираха взаимно от порицаваното, което сториха. Колко лошо е онова, което са сторили!
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-80
5/ал-Маида-80: Ще видиш мнозина от тях да се сближават с неверниците. Колко лошо е онова, което си навлякоха душите им - гнева на Аллах! Те са, които вечно ще пребивават в мъчението.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-81
5/ал-Маида-81: И ако бяха повярвали в Аллах и в Пророка, и в низпосланото на него, не биха ги взели за ближни, но мнозина от тях са нечестивци.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-82
5/ал-Маида-82: Ще откриеш, че от хората най-големи врагове на вярващите са юдеите и онези, които съдружават. А по отношение на приятелството, ще видиш, че най-ближни на вярващите са онези, които казват: “Ние сме християни.” Така е, защото сред тях има свещеници и монаси, които не се възгордяват.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: