Al-Ma'idah 77-82, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-121)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-77, 5/Al-Ma'idah-78, 5/Al-Ma'idah-79, 5/Al-Ma'idah-80, 5/Al-Ma'idah-81, 5/Al-Ma'idah-82, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-121, Al-Ma'idah 77-82
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-77
5/Al-Ma'idah-77: Zeg: "O Lieden van de Schrift! Overdrijft niet zonder recht in jullie godsdienst en volgt niet de begeerten van een volk dat vroeger waarlijk dwaalde en velen deed dwalen. En zij dwaalden van het rechte Pad."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-78
5/Al-Ma'idah-78: Vervloekt waren degenen die ongelovig waren van de Kinderen van Israel, door de tong(en) van Dâwôed en 'Îsa, de zoon van Maryam. Dit was omdat zij ongehoorzaam waren en (de wet) plachten te overtreden.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-79
5/Al-Ma'idah-79: Zij verboden elkaar het verwerpelijke niet dat zij verrichtten. Slecht was het wat zij plachten te doen!
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-80
5/Al-Ma'idah-80: Jij ziet velen ven hen degenen die ongelovig zijn als beschermers nemen. Slecht is het wat zij voor zichzelf gedaan hebben en Allah is vertoornd op hen. En zij zullen eeuwig levenden zijn in de bestraffing.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-81
5/Al-Ma'idah-81: Indien zij maar in Allah geloofd hadden en in de Profeet en in wat aan hem neergezonden was, dan hadden zij hen niet tot beschermers genomen, maar velen van hen zijn zware zondaren.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-82
5/Al-Ma'idah-82: Jij zult zeker vinden dat de mensen die het sterkst in vijandschap tegenover de gelovigen zijn, de Joden en de degenen die deelgenoten (aan Allah) toekennen zijn; en jij zult zeker vinden dat zij die het dichtst bij in liefde voor de gelovigen zijn, degenen zijn, die zeggen: "Voorwaar, wij zijn Christenen." Dat is omdat er onder hen priesters en monniken zijn en omdat zij niet hoogmoedig zijn.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: