Al-Ma'idah 46-50, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-116)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-46, 5/Al-Ma'idah-47, 5/Al-Ma'idah-48, 5/Al-Ma'idah-49, 5/Al-Ma'idah-50, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-116, Al-Ma'idah 46-50
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-46
5/Al-Ma'idah-46: En Wij lieten 'Isa, zoon van Maryam, in hun voetstappen volgen, ter bevestiging van wat er van de Taurat (reeds) vóór hem was. En Wij gaven hem de Indjîl met daarin Leiding on Licht en een bevestiging van wat er van de Taurât (reeds) vóór hem was: als een leiding en een onderricht voor de Moettaqôen.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-47
5/Al-Ma'idah-47: En laat de lieden van de Indjil oordelen met wat Allah daarin geopenbaard heeft. En wie niet oordeelt met wat Allah neergezonden heeft: zij zijn degenen die zware zondaren zijn.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-48
5/Al-Ma'idah-48: En Wij hebben aan jou het Boek (de Koran) met de Waarheid neergezonden, ter bevestiging van de Schrift die eraan vooraf ging en ter bescherming. Oordeel dus onder hen met wat Allah neergezonden heeft. En volg niet hun begeerten om van de Waarheid die tot jou gekomen is af te wijken. Voor een ieder onder jullie hebben Wij een Wet en een manier van leven bepaald. En als Allah gewild had, had Hij jullie (als behorend) tot een godsdienst gemaakt, maar (Hij doet dit niet omdat Hij) jullie op de proef stelt met wat Hij jullie gegeven heeft. Wedijvert dus (op het gebied) van de goede zaken. Tot Allah is de terugkeer van jullie allemaal, en Hij zal jullie hetgeen waarover jullie van mening verschillen vertellen.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-49
5/Al-Ma'idah-49: En oordeel (O Moehammad) onder hen met wat Allah neergezonden heeft, en volg niet hun begeerten en hoed je voor hen opdat zij jou niet weglokken van een deel van wat Allah jou neergezonden heeft. En als zij zich afwenden: weet dan dat Allah hen waarlijk wil treffen voor sommige van hun zonden. En voorwaar, veel van de mensen zijn zeket zwaar zondig.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-50
5/Al-Ma'idah-50: Zoeken zij dan de wet van de Djahiliyyah (onwetendheid)? En wie is er beter dan Allah in het oordelen over hot overtuigde volk?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: