Al-Ma'idah 58-64, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-118)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-58, 5/Al-Ma'idah-59, 5/Al-Ma'idah-60, 5/Al-Ma'idah-61, 5/Al-Ma'idah-62, 5/Al-Ma'idah-63, 5/Al-Ma'idah-64, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-118, Al-Ma'idah 58-64
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-58
5/Al-Ma'idah-58: En wanneer jullie oproepen tot dc shalât, nemen zij dat als (onderwerp van) bespotting on scherts. Dat is omdat zij een volk zijn dat niet begrijpt.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-59
5/Al-Ma'idah-59: Zeg (O Moehammad): "'O Lieden van de Schrift! Wreken jullie je alleen maar op ons omdat wij in Allah geloven en (in) wat ons is neergczomden en (in) wat vroeger neergezonden is? En voorwaar, de meesten van jullie zijn zware zondaren."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-60
5/Al-Ma'idah-60: Zeg: "Zal ik jullie iets mededelen dat slechter is dan dat, als een vergelding van Allah? Wie door Allah vervloekt is en op wie Allah woedend is, en van wie Hij soinmigen tot apen an varkens gemaakt heeft, en die de Thaghôet dienen: zij zijn degenen die de slechtste plaats hebben en die hct verst afdwalen van de Weg!"
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-61
5/Al-Ma'idah-61: En wanneer zij tot jullie kwamen, zeiden zij: "Wij geloven." Terwijl zij waarlijk (de Islam) als ongelovigen binnen gingen en zij gingen er waarlik (als ongelovigen) uit. En Allah weet beter wat zij plachten te verbergen.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-62
5/Al-Ma'idah-62: En jij ziet velen van hen terwijl zij zich haasten naar de zonde en de overtreding en hun eten van hel verbodene. Het is zeker slecht wat zij plachten te doen!
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-63
5/Al-Ma'idah-63: Waarom verbieden de geleerden en de godsgdeerden (onder de Joden) hun hun zondige woorden niet en hun eten van het verbodene? Het is zeker slecht wat zij plachten te bedrijven!
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-64
5/Al-Ma'idah-64: En de Joden zeiden: "De Hand van Allah is gebonden (gierig)." Hun handen zijn gebonden en vervloekt zijn zij vanwege wat zij zeiden! Welnee, Zijn handen zijn wijd uitgestrekt en Hij schenkt hoe Hij wil. (Do Koran,) die door jouw Heer aan jou is neergezonden, vermeerdert zeker bij velen van hen overtreding en ongeloof. En Wij wakkerden vijandschap en haat onder hen aan tot aan de Dag der Opstanding. Iedere keer dat zij een vuur ontsteken, dat tot de oorlog leidt, dooft Allah het. En zij zaaien verderf op de aarde. En Allah houdt niet van de verderfzaaiers.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: