Al-Ma'idah 32-36, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-113)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-32, 5/Al-Ma'idah-33, 5/Al-Ma'idah-34, 5/Al-Ma'idah-35, 5/Al-Ma'idah-36, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-113, Al-Ma'idah 32-36
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-32
5/Al-Ma'idah-32: Daarom hebben Wij de Kinderem van Israel voorgeschreven dat voor wie een ziel doodt - niet (als vergelding) voor een ziel of het verderf zaaien op aarde - het is alsof hij alle mensen doodde en dat voor wie iemand laat leven, het is alsof hij alle mensen dead leven. En waarlijk, en Onze Boodschappers kwamen tot hen met duidelijke Tekenen, velen van hen (de Kinderen van Israel) waren daarna overtreders op de arde.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-33
5/Al-Ma'idah-33: Voorwaar, de vergelding van degenen die oorlog voeren tegen Allah en Zijn Boodschapper en (die) naar het zaaien van verderf op aarde streven, is dat zij gedood worden, of gekruisigd worden, of het afhouwen van handen ert voeten aan tegenovergestelde kanten, of dat zij uit het land verbannen worden. Dat is voor hen een vernedering op de wereld en voor hen is er in het Hiernamaals een geweldige bestraffing.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-34
5/Al-Ma'idah-34: Behalve voor degenen die berouw tonen, voordat jullie hen in jullie macht krijgen (en bestraffen). En weet dat Allah Vergevensgezind, Meest Barmhhartig is.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-35
5/Al-Ma'idah-35: O jullie die geloven! Vreest Allah en zoekt naar een middel om (zo dicht mogelijk) bij Hem (te komen), en streeft op Zijn Weg. Hopelijk zullen jullie welslagen.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-36
5/Al-Ma'idah-36: Voorwaar, indien degenen die ongelovig zijn alles op aarde zouden hebben en het gelijke daarvan bij hen zouden hebben om daarmee hun bestraffing op de Dag der Opstanding af te kopen: het zou niet van hen aanvaard worden. En er is voor hen een pijnlijke bestraffing.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: