Al-Ma'idah 18-23, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-111)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-18, 5/Al-Ma'idah-19, 5/Al-Ma'idah-20, 5/Al-Ma'idah-21, 5/Al-Ma'idah-22, 5/Al-Ma'idah-23, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-111, Al-Ma'idah 18-23
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-18
5/Al-Ma'idah-18: En de Joden en de Christenen zeiden: "Wij zijn zonen van Allah en Zijn geliefden." Zeg (O Moehammed): "Waarom straft Hij jullie dan voor jullie zonden? Maar nee, jullie zijn (gewone) mensen, die Hij schiep, Hij vergeeft wie Hij wil en Hij straft wie Hij wil." En an Allah behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde en wat er tussen hen is. En tot Hem is de terugkeer.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-19
5/Al-Ma'idah-19: O Lieden van de Schrift! Waarlijk, Onze Boodschapper is tot jullie gekomen, en hij heeft jullie na een onderbreking in (de rocks van) Boodschappers duidelijkheid gegeven, opdat jullie niet zouden zeggen: "Er is tot ons geen verkondiger van verheugende tijdingen en een waarschuwer gekomen." Waarlijk, er komt een verkondiger van verheugende tijdingen en een waarschuwer tot jullie. En Allah is Almachtig over alle zaken.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-20
5/Al-Ma'idah-20: En (gedenkt) toen Môesa tot zijn volk zei: "O mijn volk, gedenkt de genieting van Allah voorjullie, toen Hij Profeten uit jullie midden voortbracht en jullie koninkrijken gaf en aan jullie gaf wat aan niet één (volk) in de werelden gegeven was.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-21
5/Al-Ma'idah-21: O mijn volk, treedt het Heilige Land binnen dat Allah jullie toegewezen heeft en keert het niet jullie ruggen toe, want anders zullen jullie als verliezers terugkeren."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-22
5/Al-Ma'idah-22: Zij zeiden: "O Môesa, daarin is een heel sterk volk en wij zullen daarin nooit binnentreden totdat zu van daar vertrekken, en indien zij het verlaten, dan zullen wij (daar) binnentreden."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-23
5/Al-Ma'idah-23: Twee mannen van degenen die (Allah) vreesden en aan wie Allah van Zijn gunsten gegeven had, zeiden. "Val hen aan via de poort on waneer jullie dan binnengetreden zijn, dan zullen jullie waarlijk winnaars zijn. En stelt jullie vertrouwen op Allah, indien jullie gelovigen zijn."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: