Al-Ma'idah 51-57, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-117)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-51, 5/Al-Ma'idah-52, 5/Al-Ma'idah-53, 5/Al-Ma'idah-54, 5/Al-Ma'idah-55, 5/Al-Ma'idah-56, 5/Al-Ma'idah-57, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-117, Al-Ma'idah 51-57
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-51
5/Al-Ma'idah-51: O jullie die geloven! Neemt niet de Joden en de Christenen als beschermers, zij beschermen elkaar. En wie van jullie hen als beschermers neemt: voorwaar, hij behoort tot hen. Voorwaar. Allab leidt het onrechtvaardige volk niet.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-52
5/Al-Ma'idah-52: En jij ziet toch dat zij in hun harten een ziekte hebben en zich naar hen (de vijanden van de moslims) toe haasten. Zij zeggen: "Wij vrezen dat een verandering (van het lot) ons zal treffen." Misschien dat Allah (jou) de overwinning zal geven, of een beschikking van Hem (in hun nadeel zal geven), dan zullen zij spijt hebben van wat zij in zichzelf geheim hielden.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-53
5/Al-Ma'idah-53: En degenen die geloven zeggen (tegen hun vijanden over de hypocrieten): "Zijn zij degenen die bij Allah zwoeren dat zij echt bij jullie zouden zijn?" Hun werken zullen vruchteloos zijn en zij zullen verliezers worden.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-54
5/Al-Ma'idah-54: O jullie die geloven! Wie van jullie zijn godsdienst afvallig is: Allah zal een volk nemen waar Hij van houdt en dat van Hem houdt, dat zachtmoedig is tegenover de gelovigen en streng tegenover de ongelovigen, dat streeft op de Weg van Allah en zij zijn niet bang voor degenen die verwijten maken. Dat is de gunst van Allah, die Hij geeft aan wie Hij wil en Allah is Allesomvattend, Alwetend.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-55
5/Al-Ma'idah-55: Voorwaar, jullie helpers zijn Allah en Zijn Boodschapper en degenen die geloven, die de shalât verrichten en de zakât geven, zij buigen zich nederig.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-56
5/Al-Ma'idah-56: En wie Allah tot Beschermer neemt en Zijn Boodschapper en degenen die gelovig zijn: voorwaar, de groep (volgelingen) van Allah is overwinnaar.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-57
5/Al-Ma'idah-57: O jultie die geloven! Neemt niet degenen die jullie godsdienst tot een (onderwerp van) bespotting en scherts maken van degenen die de Schrift vóór jullie gegeven waren en de ongelovigen als beschcrmcrs. En vreest Allah, indien jullie gelovigen zijn.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: