Al-Ma'idah 65-70, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-119)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-65, 5/Al-Ma'idah-66, 5/Al-Ma'idah-67, 5/Al-Ma'idah-68, 5/Al-Ma'idah-69, 5/Al-Ma'idah-70, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-119, Al-Ma'idah 65-70
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-65
5/Al-Ma'idah-65: En als de Lieden van de Schrift maar hadden geloofd en (Allah) gevreesd, dan hadden Wij hen hun fouten uitgewist en hadden Wij hen gelukzali Tuinen (het Paradijs) binnengeleid.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-66
5/Al-Ma'idah-66: En als zij zich aan de Taurât vastgehouden hadden en aan de Indjil en aan wat hun van hun Heer neergezonden was, dan hadden zij gegeten van wat boven ben en onder hun voeten (aan voedsel) was. Onder hen is een gematigde gemeenschap, maar van velen van hen is het slecht wat zij doen.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-67
5/Al-Ma'idah-67: O Boodschapper! Verkondig wat jou van jouw Heer neergezonden is. En indien jij dat niet doet, dan heb jij Zijn Boodschap niet verkondigd. En Allah zal jou tegen de mensen beschermen. Voorwaar, Allah leidt het ongelovige volk niet.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-68
5/Al-Ma'idah-68: Zeg (O Moehammad): "O Lieden van de Schrift! Jullie zijn niet (op de juiste weg) dat jullie je niet vasthouden aan de TaurAt en de Indjil en aan wat jullie door jullie Heer neergezonden is." (De Koran) die door jouw Heer aan jou is neergezonden, vermeerdert zeker bij velen van hen overtreding en ongeloof. En treur niet om het ongelovige.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-69
5/Al-Ma'idah-69: Voorwaar, degenen die (in de Koran) geloven en de Joden en de Sabiërs en de Christenen en wie er in Allah en de Laatste Dag geloven en goede werk verrichten: voor hen zal er geen angst zijn en zij zullen niet treuren.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-70
5/Al-Ma'idah-70: En Wij sloten een verbond met de Kinderen van Israel en Wij zonden hen Boodschappers. Iedere keer dat er een Boodschapper tot hen kwam, met wat niet met hun eigen wens overeenkwam, loochenden zij sominigen en doodden zij sommigen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: