Al-Ma'idah 10-13, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-109)

Al-Ma'idah: 5/Al-Ma'idah-10, 5/Al-Ma'idah-11, 5/Al-Ma'idah-12, 5/Al-Ma'idah-13, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-109, Al-Ma'idah 10-13
direction_left
direction_right
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-10
5/Al-Ma'idah-10: En degenen die ongelovig waren en Onze Tekenen loochenden: zij zijn de bewoners van Djahîm (de Hel).
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-11
5/Al-Ma'idah-11: O jullie die geloven! Gedenkt de genieting van Allah voor jullie toen een volk hun handen naar jullie wilde uitstrekken en toen (Allah) hun handen van jullie afhield. En vreest Allah. En laat de gelovigen hun vertrouwen op Allah stellen.
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-12
5/Al-Ma'idah-12: En voorzeker, Allah heeft een verbond met de Kinderen van Israël gesloten. En Wij hebben onder hen twaalf stamhoofden aangesteld en Allah zei: "Voorwaar, Ik ben met jullie, indien jullie de shalât verrichten en de zakât betalen en jullie in Mijn Boodschappers geloven en hen helpen en een goede lening aan Allah verstrekken (bijdragen geven op de Weg van Allah). Dan zal Ik zeker jullie fouten voor jullie uitwissen en Ik zal jullie zeker Tuinen (het Paradijs) binnenleiden waar de rivieren onder door stromen. En wie van jullie hierna ongelovig is: hij dwaalt waarlijk van de rechte Weg."
Luister Koran: 5/Al-Ma'idah-13
5/Al-Ma'idah-13: Maar omdat zij hun verbond verbraken, hebben Wij hen vervloekt en hebben Wij hun harten hard gemaakt. En zij verschoven de woorden (in de Schrift) van hun plaatsen en zij vergaten een gedeelte van hetgeen waarmee zij mee vermaand waren. En jij (O Moehammad), behalve van enkelen van hen. Vergeef hun en scheld (het) kwijt. Voorwaar, Allah houdt van de weldoeners.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: