An-Nisa 163-170, de Heilige Koran (Djuz'-6, Pagina-104)

An-Nisa: 4/An-Nisa-163, 4/An-Nisa-164, 4/An-Nisa-165, 4/An-Nisa-166, 4/An-Nisa-167, 4/An-Nisa-168, 4/An-Nisa-169, 4/An-Nisa-170, de Heilige Koran, Djuz'-6, Pagina-104, An-Nisa 163-170
direction_left
direction_right
Luister Koran: 4/An-Nisa-163
4/An-Nisa-163: Voorwaar, Wij hebben aan jou geopenbaard zoals Wij aan Nôeh en de Profeten na hem opendaarden. En Wij openbanden aan Ibrâhîm en Ismâ'îl on Ishâq en Ya'qôeb en de kinderen (van Ya'qôeb) en 'Isa en Ayyôeb en Yôenoes en Hârôen en Soelaimân, En Wij gaven Dâwôed de Zabôer (Psalmen).
Luister Koran: 4/An-Nisa-164
4/An-Nisa-164: En (Wij zonden) Boodschappers waarover Wij jou waarlijk reeds verhaald hebben en (Wij zonden) Boodschappers waarover Wij jou niet verhaald hebben. En Allah voerde een gesprek met Môesa.
Luister Koran: 4/An-Nisa-165
4/An-Nisa-165: (Wij zonden) Boodschappers als brengers van verheugende tijdingen en als waarschuwers opdat de mens geen excuus tegenover Allah zou hebben no de Boodschappers. En Allah is Almachtig, Alwijs.
Luister Koran: 4/An-Nisa-166
4/An-Nisa-166: (De ongelovigen getuigen niet over jouw Profeetschap) maar Allah getuigt (wel) over wat Hij aan jou gezonden heeft. Hij zond deze met Zijn Kennis neer. En de Engelen getuigen. En Allah is voldoende als Getuige.
Luister Koran: 4/An-Nisa-167
4/An-Nisa-167: Voorwaar, degenen die ongelovig zijn en (die de mensen) van de Weg van Allah afhouden zijn waarlijk ver weg gedwaald.
Luister Koran: 4/An-Nisa-168
4/An-Nisa-168: Voorwaar, degenen die ongelovig zijn en onrechtvaardig zijn: Allah zal hun niet vergeven en zal hen niet op een Pad leiden.
Luister Koran: 4/An-Nisa-169
4/An-Nisa-169: Behalve het Pad naar de Hel, zij zijn daar eeuwig levenden. En dat is voor Allah gemakkelijk.
Luister Koran: 4/An-Nisa-170
4/An-Nisa-170: O mensen, waarlijk, de Boodschapper is tot jullie gekomen met de Waarheid van jullie Heer. Gelooft dus, (dat is) beter voor jullie. En indien jullie niet geloven: voorwaar, aan Allah behoort wat er in de hemelen en op de aarde is, En Allah is Alwetend, Alwijs.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: