NİSÂ 163-170, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-6, Sayfa-104)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-6 » Sayfa-104
share on facebook  tweet  share on google  print  
NİSÂ: 4/NİSÂ-163, 4/NİSÂ-164, 4/NİSÂ-165, 4/NİSÂ-166, 4/NİSÂ-167, 4/NİSÂ-168, 4/NİSÂ-169, 4/NİSÂ-170, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-6, Sayfa-104, NİSÂ 163-170
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-163
4/NİSÂ-163: Muhakkak ki Biz, Hz. Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Ve Hz.İbrâhîm'e, Hz.İsmail'e, Hz.İshak'a, Hz.Yâkub ve torunlarına, Hz.İsa'ya, Hz.Eyub'a, Hz.Yunus'a, Hz.Harun'a ve Hz.Süleyman'a da vahyettik. Ve Hz.Davud'a Zebur'u verdik.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-164
4/NİSÂ-164: Ve daha önce sana kıssa etmiş olduğumuz (bahsettiğimiz) resûllere ve sana bahsetmediğimiz resûllere de (vahyettik). Ve Allah, Hz. Musa ile kelimelerle (hitap ederek) konuştu.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-165
4/NİSÂ-165: (Onlar) müjdeleyici ve uyarıcı resûllerdir ki, insanların, resûllerden sonra Allah’a karşı (bizi uyaran ve müjdeleyen bir resûl gelmedi diye) hüccetleri (delilleri) olmasın. Ve Allah, Azîz’dir, Hakîm’dir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-166
4/NİSÂ-166: Öyle ki, Allah sana indirdiği şeyi (Kur’an’ı), kendi ilmi ile indirdiğine şahitlik eder. Ve melekler de şahitlik ederler. Ve Allah şahit olarak kâfidir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-167
4/NİSÂ-167: Muhakkak ki inkâr edenler ve Allah’ın yolundan alıkoyanlar (saptırmış olanlar), (mürşidlerine ulaşmadıkları için) uzak bir dalâletle sapmışlardır.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-168
4/NİSÂ-168: Muhakkak ki inkâr edenleri ve zulmedenleri (başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları), Allah mağfiret edecek değildir ve yola (Allah’a ulaştıran Sıratı Mustakîm’e) hidayet edecek değildir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-169
4/NİSÂ-169: Ancak cehennem yoluna (hidayet eder, ulaştırır), onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Ve bu, Allah için kolaydır.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-170
4/NİSÂ-170: Ey insanlar! Resûl size Rabbiniz’den hak ile gelmişti. Öyleyse âmenû olun (ölmeden önce ruhunuzu Allah’a ulaştırmayı dileyin), (bu) sizin için hayırlıdır. Ve şayet inkâr etseniz bile yeryüzünde ve göklerde olanlar (herşey) muhakkak ki Allah’ındır. Ve Allah Alîm’dir (en iyi bilendir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: