MÂİDE 14-17, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-6, Sayfa-110)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-6 » Sayfa-110
share on facebook  tweet  share on google  print  
MÂİDE: 5/MÂİDE-14, 5/MÂİDE-15, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-17, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-6, Sayfa-110, MÂİDE 14-17
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-14
5/MÂİDE-14: Ve “muhakkak ki biz nasârâyız” diyenlerden misaklarını aldık, gene de uyarıldıkları hususlardan (kendilerine hatırlatılan şeyden) bir pay almayı (nasiplerini) unuttular. Bu yüzden kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık, kin ve nefret saldık. Allah yakında, onlara yapmış olduklarını haber verecek.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-15
5/MÂİDE-15: Ey kitap ehli! (Kitap sahipleri), Kitap’tan çoğunu gizlemiş olduğunuz ve çoğundan vazgeçtiğiniz şeyleri, size beyan eden bir Resûl’ümüz gelmiştir. Size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap gelmiştir.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-16
5/MÂİDE-16: Allah (c.c.), rızasına tâbî olan kişiyi onunla (Resûlü ile) teslim yollarına hidayet eder. Kendi izniyle onları karanlıktan aydınlığa (zulmetten nura) çıkarıp Sırât-ı Mustakîm’e hidayet eder (ulaştırır).
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-17
5/MÂİDE-17: Andolsun ki “Muhakkak ki Allah, Meryem oğlu Mesih’tir.” diyenler kâfir olmuşlardır. De ki; “Öyle ise Allah, Meryem oğlu Mesih’i, annesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini helâk etmek isterse, Allah’dan bir şeyi (önlemeye) kimin gücü yeter?” Göklerde, yerde ve ikisinin arasında bulunan herşeyin mülkü Allah’ındır. O, dilediğini yaratır. Allah (c.c.), herşeye kaadirdir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: