ал-Маида 14-17, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-110)

ал-Маида: 5/ал-Маида-14, 5/ал-Маида-15, 5/ал-Маида-16, 5/ал-Маида-17, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-110, ал-Маида 14-17
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-14
5/ал-Маида-14: И от онези, които казваха: “Ние сме християни” приехме обет, но и те забравиха част от онова, което им бе напомнено. И затоа възбудихме помежду им вражда и ненавист до големия Ден. Скоро Аллах ще ги извести какво са вършили.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-15
5/ал-Маида-15: О, хора на Писанието, Пратеник от Нас дойде при вас да ви поясни много от нещата, от които сте се отказали и сте скрили от Писанието. При вас дойде светлина и ясна Книга от Аллах.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-16
5/ал-Маида-16: Аллах насочва с него (с пратеника си) онези, които следват Неговото благоволение по пътищата на отдаването, и ги извежда от тъмнината към светлината, с Неговото позволение, и ги насочва на правия път.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-17
5/ал-Маида-17: Неверници станаха онези, които казват: “Месията, синът на Мариам, е Аллах.” Кажи им: “А ако Аллах поиска да погуби Месията, сина на Мариам, и майка му, и всички по земята, кой има сила да попречи с нещо на Аллах?” На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята, и на всичко между тях. Той сътворява, каквото пожелае. И Аллах за всяко нещо има сила.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: