ан-Ниса 155-162, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-103)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-155, 4/ан-Ниса-156, 4/ан-Ниса-157, 4/ан-Ниса-158, 4/ан-Ниса-159, 4/ан-Ниса-160, 4/ан-Ниса-161, 4/ан-Ниса-162, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-103, ан-Ниса 155-162
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-155
4/ан-Ниса-155: Това е, защото нарушиха своята обет и не повярваха в знаменията на Аллах, и убиваха пророците без право, и изричаха: “Сърцата ни са в броня.” Да, Аллах им запечата (сърцата) поради тяхното неверие, и не ще повярват, освен малцина от тях.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-156
4/ан-Ниса-156: Тяхното отричане и думите, които изричаха срещу Мариам (Мария) са голяма клевета.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-157
4/ан-Ниса-157: Техните думи: “Ние убихме Месията Иса (Исус), сина на Мариам, пратеника на Аллах.” са клевета. Те не го убиха и не го разпнаха, а (убитият) само им бе оприличен (като Месията Исус). И които са в разногласие за това, се съмняват за него. Те нямат знание за това, освен да следват предположението. Със сигурност не го убиха.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-158
4/ан-Ниса-158: Да, възнесе го Аллах при Себе си. И Аллах е всемогъщ, премъдър.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-159
4/ан-Ниса-159: Но хората на Писанието (юдеите, които не го приеха и християните, които рекоха, че „Той е Божи Син”) непременно ще повярват в него преди неговата смърт и в големия Ден той ще е свидетел върху тях.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-160
4/ан-Ниса-160: И поради гнета и злобата на юдеите им възбранихме разрешени за тях блага, защото възпираха много хора от пътя на Аллах.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-161
4/ан-Ниса-161: Това е, защото взимаха лихвата, а им бе възбранена, и изяждаха имотите на хората с измама. И за неверниците сред тях приготвихме болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-162
4/ан-Ниса-162: Но онези от тях, които са се утвърдли в знанието и повярвалите, вярват в низпосланото на теб и в низпосланото преди теб, и извършват молитвата, и дават милостинята закат , и вярват в Аллах и в Сетния ден, на тях ще въздадем огромна награда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: