ан-Ниса 171-175, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-105)

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-171, 4/ан-Ниса-172, 4/ан-Ниса-173, 4/ан-Ниса-174, 4/ан-Ниса-175, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-105, ан-Ниса 171-175
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-171
4/ан-Ниса-171: О, хора на Писанието, не прекалявайте в своята религия (вяра) и не говорете за Аллах нищо друго, освен истината! Месията Иса (Исус), синът на Мариам (Мария), е само пратеник на Аллах и Негово Слово, което Той извести на Мариам (Мария), и дух от Него. И вярвайте в Аллах и в Неговите пратеници, и не казвайте: “Троица (Отца, сина и духа, не изричайте, че те са божества)!” Престанете! Това е най-доброто за вас. Аллах е единственият Бог. Пречист е Той, за да има рожба! Негово е всичко на небесата и всичко на земята. И достатъчен е Аллах като довереник.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-172
4/ан-Ниса-172: Месията не ще презре да бъде раб на Аллах, нито приближените ангели. А който презре да Му бъде раб и се възгордее, Той всички ще събере при Себе Си.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-173
4/ан-Ниса-173: А от вярващите (които желаят в земния живот да отдадат духовното си тяло на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си, Той ще изплати напълно техните награди и ще им надбави от Своята благодат. А които презират (не се покоряват) и се възгордяват, Той ще ги накаже с болезнено мъчение. И не ще намерят за себе си нито покровител, нито избавител, освен Аллах,.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-174
4/ан-Ниса-174: О, хора, при вас дойде довод (доказателство) от вашия Господ и ви низпослахме явна светлина.
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-175
4/ан-Ниса-175: А които повярват (и се обръщат към Аллах, за да отдадат духа си преди смъртта) и се привържат на Него, Той ще ги въведе в милост от Него и в благодат, и ще ги насочи към Себе Си по правия път.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: