Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-106), ан-Ниса 176-176, ал-Маида 1-2

ан-Ниса: 4/ан-Ниса-176, ал-Маида: 5/ал-Маида-1, 5/ал-Маида-2, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-106, ан-Ниса 176-176, ал-Маида 1-2
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 4/ан-Ниса-176
4/ан-Ниса-176: И искат от теб да постановиш. Кажи им : “Относно човек, който няма баща, нито деца, Аллах ви постановява следното: почине ли мъж, който няма деца, а има сестра, нейно е половината от онова, което е оставил. А ако тя (починалата сестра) няма син, той (братът) я наследява. В случай, че има две сестри, на тях се пада две трети от оставеното. Ако братята и сестрите са повече, то на един брат се пада толкова, колкото на две сестри. Аллах ви обяснява (пояснява), за да не се заблудите. Аллах знае всяко нещо.

ал-Маида

Слушайте Коран: 5/ал-Маида-1
5/ал-Маида-1: О, вярващи (желаещи да достигнат и да се отдадат на Аллах), изпълнявайте обетите (които сте дали)! Разрешено ви е всяко животно от добитъка, освен онова, за което ви бъде прочетено, без да ви е разрешен ловът, когато сте на поклонение. И Аллах отсъжда каквото поиска.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-2
5/ал-Маида-2: О, вярващи (желаещи да достигнат и да се отдадат на Аллах), не смятайте за позволени знаците на Аллах, нито Свещения месец, нито жертвените животни, нито венците, нито устремените към Свещения дом в търсене на обилие и благоволение от техния Господ. А след освобождаването от забраните може да ловувате. И да не ви вкарва в грях омразата на някои хора, че са ви възпрели от Свещения храм, та да престъпите! И си помагайте един другиму в праведността и богобоязливостта, и не си помагайте в греха и враждебността! И бойте се да не изгубите милостта на Аллах! Аллах е суров в наказанието.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: