ал-Маида 3-5, Свещеният Коран (Джуз'-6, страница-107)

ал-Маида: 5/ал-Маида-3, 5/ал-Маида-4, 5/ал-Маида-5, Свещеният Коран, Джуз'-6, страница-107, ал-Маида 3-5
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-3
5/ал-Маида-3: Под възбрана за вас са мършата, кръвта, свинското месо и закланото за друг, а не за Аллах; и удушеното, пребитото, погиналото при падане, намушканото, и от което звяр е ял - освен което сте заклали още живо според предписанието - и принесеното в жертва на идоли; и гадаенето също. Това е нечестивост. Днес неверниците се отчаяха пред вашата вяра. Не се плашете от тях, а се плашете от Мен! Днес изградих за вас вашата религия и изпълних Своята благодат към вас, и одобрих Исляма (отдадеността) за ваша религия. А за онзи, който е принуден от глад, без да е склонен към грях, - Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-4
5/ал-Маида-4: Питат те какво им е разрешено. Кажи: “Разрешени са ви благата и онова, за което обучихте хищниците чрез дресировка, обучавайки ги на това, на което Аллах ви научи. Яжте от това, което хващат за вас и споменавайте над него името на Аллах! И бойте се да не изгубите милостта на Аллах! Аллах бързо прави равносметка.
Слушайте Коран: 5/ал-Маида-5
5/ал-Маида-5: Разрешени са ви хубавите и чистите неща. Храната на дарените с Писанието е разрешена за вас, и вашата храна е разрешена за тях. Целомъдрените и свободните жени от вярващите, и целомъдрените жени от дарените с Писанието преди вас, ако им дадете техните отплати -с целомъдрие, а не с разврат, и без да имат тайни приятели. А който се отрече от вярата, делата му се провалят и в отвъдния живот е сред губещите.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: