ал-Мудассир, Сура Вбиващият се (Коран: Сура 74-ал-Мудассир)

74/ал-Мудассир-1: Я eюхeл муддeссир(муддeссиру)., 74/ал-Мудассир-2: Кум фe eнзир., 74/ал-Мудассир-3: Уe рaббeкe фe кeббир.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мудассир, Сура Вбиващият се (Коран: Сура 74-ал-Мудассир)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-1
74/ал-Мудассир-1: О, ти, който си се обвил (в своите одежди).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-2
74/ал-Мудассир-2: Стани вече и предупреждавай.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-3
74/ал-Мудассир-3: (Той) е твоя Господ, възвеличавай Го тогава.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-4
74/ал-Мудассир-4: И дрехите си вече почиствай.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-5
74/ал-Мудассир-5: И скверността (причините за нея) ги отбягвай.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-6
74/ал-Мудассир-6: И не прави добро, за да искаш повече (очаквайки отплата).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-7
74/ал-Мудассир-7: И бъди търпелив, заради Господа си.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-8
74/ал-Мудассир-8: И когато се протръби с Рога.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-9
74/ал-Мудассир-9: Тогава този Ден е „тежък Ден”.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-10
74/ал-Мудассир-10: Не е леко за неверниците.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-11
74/ал-Мудассир-11: Остави на Мен онзи, когото сътворих.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-12
74/ал-Мудассир-12: И комуто отредих голямо богатство.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-13
74/ал-Мудассир-13: И със синове до него (го дарих).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-14
74/ал-Мудассир-14: И всичко му улесних (с много блага).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-15
74/ал-Мудассир-15: А после той иска да му надбавя (още).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-16
74/ал-Мудассир-16: Ала не! И наистина той упорства (в отричането) на Нашите знамения.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-17
74/ал-Мудассир-17: И скоро ще го подложа на непоносимо мъчение (на планина от огън).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-18
74/ал-Мудассир-18: И размисли той (относно Корана) и прецени.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-19
74/ал-Мудассир-19: И проклет стана (отдалечен от Милостта на Аллах ), как само прецени.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-20
74/ал-Мудассир-20: И отново проклет стана (отдалечен от Милостта на Аллах ), как само прецени.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-21
74/ал-Мудассир-21: После погледна.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-22
74/ал-Мудассир-22: После се намръщи и навъси.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-23
74/ал-Мудассир-23: После се отвърна и се възгордя.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-24
74/ал-Мудассир-24: И рече: “Това е само една разпространена магия”.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-25
74/ал-Мудассир-25: “Това е само хорска реч”.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-26
74/ал-Мудассир-26: И ще го пека (хвърля) Аз скоро в пламтящ огън.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-27
74/ал-Мудассир-27: И откъде да знаеш ти какво е пламтящ огън? ­
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-28
74/ал-Мудассир-28: Той нищо не оставя след себе си (изгаря и погубва плътта) и не пощадява (не те оставя да умреш).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-29
74/ал-Мудассир-29: (Пламтящият огън) обгаря кожата.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-30
74/ал-Мудассир-30: И върху него има деветнадесет.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-31
74/ал-Мудассир-31: И сторихме пазители на Огъня само ангели, и броят им бе единствено за изпитание на неверниците, за да се убедят дарените с Писанието, и за да се усили вярата на повярвалите, и да не се съмняват дарените с Писанието и вярващите. И да кажат онези, в чиито сърца има болест, и неверниците: “Какво цели (иска да каже) Аллах с този пример”? Така Аллах оставя в заблуда и напътва към Себе си когото пожелае. И никой, освен Него, не знае войнствата Му. А То е само напомняне за хората.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-32
74/ал-Мудассир-32: И не! Кълна се в луната!
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-33
74/ал-Мудассир-33: И в нощта, когато отминава.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-34
74/ал-Мудассир-34: И в утрото, когато засиява.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-35
74/ал-Мудассир-35: Наистина той (огънят) е едно от големите изпитания.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-36
74/ал-Мудассир-36: Като едно предупреждение за хората.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-37
74/ал-Мудассир-37: За всеки, който желае да изпревари или да остане назад.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-38
74/ал-Мудассир-38: И всяка душа е заложник там според това, което е придобила.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-39
74/ал-Мудассир-39: Освен изпълнилите клетвите си.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-40
74/ал-Мудассир-40: Те са в Рая и ще питат (другите).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-41
74/ал-Мудассир-41: От престъпниците.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-42
74/ал-Мудассир-42: “Какво ви отведе в пламтящия огън”?
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-43
74/ал-Мудассир-43: И казаха: “Ние не бяхме сред отслужващите молитвата”.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-44
74/ал-Мудассир-44: И не хранехме нуждаещите се (от бедните).
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-45
74/ал-Мудассир-45: И затъвахме в грешното със затъващите.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-46
74/ал-Мудассир-46: И взимахме за лъжа Съдния ден.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-47
74/ал-Мудассир-47: Докато ни застигна близкото (смъртта)”.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-48
74/ал-Мудассир-48: И вече не ще им помогне ничие застъпничество.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-49
74/ал-Мудассир-49: И въпреки това, какво им е, че се отдалечиха от напомнянето (споменаването)?
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-50
74/ал-Мудассир-50: И сякаш са като подплашени диви магарета.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-51
74/ал-Мудассир-51: Бягащи (със страх) от лъв.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-52
74/ал-Мудассир-52: И не, всеки от тях иска да му се даде разясняваща книга.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-53
74/ал-Мудассир-53: Напротив, те не се страхуват от отвъдното.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-54
74/ал-Мудассир-54: Ала не! Той наистина е една поука.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-55
74/ал-Мудассир-55: И вече, който пожелае, ще Го споменава.
Слушайте Коран: 74/ал-Мудассир-56
74/ал-Мудассир-56: И Го споменава онзи, когото Аллах пожелае. Този е притежателят на таква (притежателят на милост от Аллах) и опростеният (на когото греховете са превърнати в добрини).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: