ал-Мулк, Сура Владението (Коран: Сура 67-ал-Мулк)

67/ал-Мулк-1: Тeбарeкeллeзи би йeдихил мулку уe хууe aля кулли шeй’ин кaдир(кaдирун)., 67/ал-Мулк-2: Eллeзи хaлaкaл мeутe уeл хaятe ли йeблууeкум eйюкум aхсeну aмeла(aмeлeн), уe хууeл aзи зул гaфур(гaфуру)., 67/ал-Мулк-3: Eллeзи хaлaкa сeб'a сeмауатин тибака(тибакaн), ма тeра фи хaлкър рaхмани мин тeфауут(тeфауутин), фeрджиъл бaсaрa хeл тeра мин футур(футурин).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Мулк, Сура Владението (Коран: Сура 67-ал-Мулк)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-1
67/ал-Мулк-1: Благословен е Онзи (Aллах), в Чиято Ръка е Владението. Той над всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-2
67/ал-Мулк-2: Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас ще е по-добър в делата. И Той е Всемогъщ, Опрощаващ.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-3
67/ал-Мулк-3: Той сътвори небесата на седем слоя. И не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия. Хайде, обърни погледа си (погледни отново)! Нима виждаш една пукнатина?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-4
67/ал-Мулк-4: После обърни погледа си (погледни) още два пъти. Погледът ти, безсилен и изморен, ще се върне към теб.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-5
67/ал-Мулк-5: И кълна Се, че украсихме най-близкото небе със светилници, и ги сторихме да бъдат камъни (за хвърляне) за сатаните. И приготвихме за тях мъчението на Пламъците.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-6
67/ал-Мулк-6: И за онези, които отричат своя Господ, е мъчението на Ада. И колко лоша е тази участ!
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-7
67/ал-Мулк-7: А когато бяха хвърлени там (в Ада), чуха неговия страшен рев, когато ври.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-8
67/ал-Мулк-8: И (Адът) едва не избухва от ярост. Всеки път, щом в него бъдеше хвърлена тълпа, стражите му ги питаха: “Не дойде ли при вас предупредител (пратеник)?”
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-9
67/ал-Мулк-9: И те (хвърляните в Ада) казаха: “Да, наистина, дойде при нас предупредител, но (го) взехме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не е низпослал. Вие сте само в една голяма заблуда”.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-10
67/ал-Мулк-10: И: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обитателите на пламъците”.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-11
67/ал-Мулк-11: И така признаха своите грехове. И вече да са далеч (от милостта на Аллах) обитателите на Пламъците.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-12
67/ал-Мулк-12: А за онези, които тръпнат (с вълнение) към на своя Господ в неведомото, за тях наистина има опрощение и голяма награда.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-13
67/ал-Мулк-13: И пазете в тайна думите си или ги разкрийте, Той (Аллах) знае най-добре съкровеното в сърцата.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-14
67/ал-Мулк-14: Нима Онзи, Който е сътворил, не знае (сътвореното от Себе Си)? Той е Всепроникващия, Сведущия.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-15
67/ал-Мулк-15: Той е, Който подчини за вас земята, затова ходете из нейните краища и яжте от Неговата благодат! И към Него е завръщането.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-16
67/ал-Мулк-16: Нима имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще накара земята да ви погълне?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-17
67/ал-Мулк-17: Или имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще изпрати срещу вас ураган от камъни? Тогава много скоро ще разберете какво е Моето предупреждение.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-18
67/ал-Мулк-18: И кълна Се, че и онези преди тях отричаха. А какво бе Моето наказание?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-19
67/ал-Мулк-19: Нима не виждат птиците над тях, разтварящи и свиващи криле? Държи ги само Всемилостивия. Той съзира всяко нещо.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-20
67/ал-Мулк-20: И кое е това ваше войнство, което ще ви помогне освен Всемилостивия? А неверниците се само залъгват себе си със своето горделивост.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-21
67/ал-Мулк-21: Или кой може да ви даде препитание, ако Той (Аллах) прекъсне Неговото? Ала упорстват в надменността и отдалечаването си (от истината).
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-22
67/ал-Мулк-22: И тогава кой е по-напътен към Мен – този, който върви пълзешком или този, който (изправен, с достойнство) върви по правия път, водещ към Мен?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-23
67/ал-Мулк-23: Кажи им : “Той е, Който ви сътвори (от нищото) и създаде за вас механизми за чуване и за виждане, и за осъзнаване. Колко малко сте признателни”.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-24
67/ал-Мулк-24: Кажи им: “Той е, Който ви умножи и разпръсна по земята и при Него ще бъдете събрани всички.”
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-25
67/ал-Мулк-25: А те казват: “Кога (ще се сбъдне) това обещание (мъчението), ако говорите истината”?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-26
67/ал-Мулк-26: Кажи им: “Знанието за това е само при Аллах, а аз съм само един явен предупредител (за мъчението)”.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-27
67/ал-Мулк-27: И когато го видяха отблизо (мъчението), лицата на неверниците се помръкнаха и им се каза: “Това е мъчението, което канехте (за което питахте)”.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-28
67/ал-Мулк-28: Кажи им: “Видяхте ли?Ако Аллах погуби мен и тези с мен, или да ни пощади, кой ще защити неверниците от болезненото мъчение”?
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-29
67/ал-Мулк-29: Кажи им: “Той е Всемилостивия. Вярваме в Него (към Него се насочихме) и на Него се уповаваме. И ще узнаете скоро кой е в явна заблуда”.
Слушайте Коран: 67/ал-Мулк-30
67/ал-Мулк-30: Кажи им: “Виждате ли? Ако вашата вода потъне под земята, кой ще ви донесе изворна вода”?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: