ал-Анам 111-118, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-142)

ал-Анам: 6/ал-Анам-111, 6/ал-Анам-112, 6/ал-Анам-113, 6/ал-Анам-114, 6/ал-Анам-115, 6/ал-Анам-116, 6/ал-Анам-117, 6/ал-Анам-118, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-142, ал-Анам 111-118
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-111
6/ал-Анам-111: И ангелите да бяхме им спуснали, и мъртвите да бяха им проговорили, и всичко да беше им събрано за показ, пак нямаше да повярват, освен ако Аллах не пожелае. Ала повечето от тях са невежи.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-112
6/ал-Анам-112: И така сторихме сатаните от хората и от джиновете врагове на всички пророци. Един на друг си нашепват с измама разкрасената реч. А ако твоят Господ бе пожелал, нямаше да вършат това. Така че остави тях и това, което измислят.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-113
6/ал-Анам-113: И да изпитват склонност към това (към сатаните от хора и джинове) сърцата на тези, които не вярват в отвъдния живот, и да се задоволяват с това, и да продължават да придобиват, каквото са придобивали.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-114
6/ал-Анам-114: Нима друг, а не Аллах да потърся за съдник? Той е Онзи, Който ви низпосла Книгата, подробно разяснена. Онези, на които дадохме Писанието знаят, че то е низпослано с правдата от твоя Господ. Тогава никога не бъди от съмняващите се!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-115
6/ал-Анам-115: Словото на твоя Господ бе завършено с истина и справедливост. Никой не ще може да подмени Неговите Слова. Той е Всечуващ, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-116
6/ал-Анам-116: И ако се подчиниш на повечето от тези, които са на земята, ще те отклонят от пътя на Аллах. Те следват единствено догадката и само предполагат.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-117
6/ал-Анам-117: Твоят Господ най-добре знае кой се отклонява от Неговия път. Той най-добре знае и напътените, които ще Го достигнат.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-118
6/ал-Анам-118: Яжте от онова, над което е споменато името на Аллах, ако вярвате в Неговите знамения!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: