ал-Анам 152-157, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-149)

ал-Анам: 6/ал-Анам-152, 6/ал-Анам-153, 6/ал-Анам-154, 6/ал-Анам-155, 6/ал-Анам-156, 6/ал-Анам-157, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-149, ал-Анам 152-157
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-152
6/ал-Анам-152: И не доближавайте имота на сирака, освен с добронамереност, докато достигне зрелост! И изпълвайте мярката и везната справедливо! На никого не възлагаме нещо, което не е по силите му. Когато говорите, бъдете справедливи, дори да е за роднина, и обета към Аллах изпълнявайте! Това ви повелява (заповядва) Той, за да се поучите.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-153
6/ал-Анам-153: Това е Моят път, който стига до Мен. Следвайте го и не следвайте други пътища, защото ще ви отделят от Неговия път! Това ви повелява (заповядва) Той, за да станете притежатели на таква.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-154
6/ал-Анам-154: После, като допълнение за примерните, на Муса дадохме Писанието (Тората), в което има разяснение за всяко нещо и напътствие към Него и милост. Така те вярват в срещата със своя Господ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-155
6/ал-Анам-155: Благословено е Писанието, което низпослахме. Тогава следвайте го и бъдете притежатели на таква (обърнете се към Него), за да бъдете помилвани!
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-156
6/ал-Анам-156: За да не казвате: “Писанието бе низпослано само на две общности преди нас и бяхме в неведение към онова, което изучаваха.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-157
6/ал-Анам-157: Или да не кажете: “Ако и на нас бе низпослано Писанието, щяхме да сме по-напътени от тях.” Ето вече получихте ясен знак от вашия Господ и напътствие, и милост. Тогава кой е по-голям угнетител от онзи, който взима за лъжа знаменията на Аллах и се отвръща от тях? На онези, които се отвръщат от Нашите знамения ще въздадем най-суровото мъчение, защото са се отвръщали.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: