ал-Араф 68-73, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-159)

ал-Араф: 7/ал-Араф-68, 7/ал-Араф-69, 7/ал-Араф-70, 7/ал-Араф-71, 7/ал-Араф-72, 7/ал-Араф-73, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-159, ал-Араф 68-73
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-68
7/ал-Араф-68: Известявам ви посланията на моя Господ и съм за вас достоверен наставник.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-69
7/ал-Араф-69: Нима се удивихте, че ви е дошло напомняне от вашия Господ чрез мъж измежду вас (от вас), за да ви предупреди? Спомнете си как Той ви стори наследници подир народа на Нух (доведе вас на тяхното място) и ви надбави сила (създаде вашите тела големи и мощни)! И помнете благата на Аллах, за да сполучите”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-70
7/ал-Араф-70: Казаха: “Нима дойде при нас, за да бъдем раби единствено на Аллах и да изоставим онова, на което са служили бащите ни? Донеси ни онова, (изтезание) което ни обещаваш, ако говориш истината!”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-71
7/ал-Араф-71: Каза (Худ): “Вече заслужихте наказание и гняв от вашия Господ. Нима спорите с мен за имена, които вие и вашите бащи именувахте? Аллах не им е низпослал довод. Чакайте! И аз ще чакам с вас.”
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-72
7/ал-Араф-72: След това (след този случай) с милост от Нас спасихме него и онези, които бяха с него, и изкоренихме (заличихме потомството) и последния от онези, които взеха за лъжа Нашите знамения и не вярваха.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-73
7/ал-Араф-73: И на Самудяните брат им Салих каза: “О, народе мой, бъдете раби на Аллах! Нямате друг Бог освен Него! При вас дойде вече ясен знак (доказателство) от вашия Господ. Това е камилата на Аллах ­ знамение за вас. Оставете я да пасе (свободно) по земята на Аллах и не я докосвайте със зло, иначе ще ви обхване болезнено мъчение!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: