ал-Араф 52-57, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-157)

ал-Араф: 7/ал-Араф-52, 7/ал-Араф-53, 7/ал-Араф-54, 7/ал-Араф-55, 7/ал-Араф-56, 7/ал-Араф-57, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-157, ал-Араф 52-57
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-52
7/ал-Араф-52: Снехме им Книга, която подробно разяснихме (със знание) като напътствие и милост за хора вярващи.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-53
7/ал-Араф-53: Нима те гледат само нейното тълкуване? В Деня, когато дойде нейното тълкуване, онези, които я забравиха преди, ще кажат: “Пратениците на нашия Господ бяха дошли с истината. Имаме ли застъпници, да се застъпят за нас? Или ако бяхме върнати (назад), щяхме да правим друго, освен онова, което бяхме вършили?” И те погубиха душите си и се скри от тях онова, което измислиха.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-54
7/ал-Араф-54: Вашият Господ е Аллах, Който сътвори небесата и земята за шест дена, после се въздигна на Трона. Покрива Той деня с нощта, която го следва безспирно. И слънцето, и луната, и звездите са покорни (покланят се) на Неговата повеля. Не са ли Негови творението и повелята? Благословен, Всевишен е Аллах, Господът на световете.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-55
7/ал-Араф-55: Зовете своя Господ със смирение и в уединение! Той не обича онези, които преувеличават.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-56
7/ал-Араф-56: И не сейте развала по земята, след като постигнете благоденствие! И зовете Аллах със страхопочитание и надежда! Несъмнено милостта на Аллах е близо до добродетелните.(онези, които са осъществили отдаване на физическото тяло).
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-57
7/ал-Араф-57: Той е Онзи, Който праща ветровете като благовестители преди дъжда (милостта). Когато натежаха облаците, Ние ги насочихме там, където е мъртва земята и изляхме върху нея водата, и така изваждаме от нея всякакви плодове. Така съживяваме и мъртвите, това е за да се поучите.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: