ал-Араф 23-30, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-153)

ал-Араф: 7/ал-Араф-23, 7/ал-Араф-24, 7/ал-Араф-25, 7/ал-Араф-26, 7/ал-Араф-27, 7/ал-Араф-28, 7/ал-Араф-29, 7/ал-Араф-30, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-153, ал-Араф 23-30
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-23
7/ал-Араф-23: И рекоха двамата : “Господи наш, угнетихме душите си и ако Ти не ни опростиш, и не ни помилваш, ще сме от губещите”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-24
7/ал-Араф-24: Рече (Аллах): “Напуснете като врагове един на друг! За вас на земята има (бе отредено) пребиваване и препитание за определено време”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-25
7/ал-Араф-25: Рече (Аллах): “Там ще живеете, там ще умрете и от там ще бъдете изведени”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-26
7/ал-Араф-26: О, синове на Адам, дадохме ви одежди, за да скривате срамните си места и за украса. Освен тези, ви повелихме да носите и одеждата на богобоязливостта. Това е по-доброто за вас. Това е от знаменията на Аллах. Така те се поучават.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-27
7/ал-Араф-27: О, синове на Адам, да не ви замае сатаната, както изкара вашите родители от Рая, смъквайки от тях одеждите им, за да им се покажат срамните места. Той и неговият род ви виждат от място, откъдето вие не ги виждате. И наистина Ние сторихме сатаните покровители на неверниците.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-28
7/ал-Араф-28: И когато сторят скверност (нещо лошо), казват: “Заварихме с това нашите предци и Аллах ни повели това.” Кажи им : “Аллах не повелява скверност. Нима казвате на Аллах нещо, което не знаете”?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-29
7/ал-Араф-29: Кажи им: “Моят Господ повели да се отнасяте справедливо и във всички храмове да отслужвате молитвата всеотдайно. И Го зовете, предани Нему във вярата! Както ви е наченал, така и (при Него) ще се завърнете”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-30
7/ал-Араф-30: Едни станаха от напътените, а други заслужиха заблудата, защото взеха за покровители сатаните, вместо Аллах, а си въобразяват, че са от напътените..
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: