ал-Анам 147-151, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-148)

ал-Анам: 6/ал-Анам-147, 6/ал-Анам-148, 6/ал-Анам-149, 6/ал-Анам-150, 6/ал-Анам-151, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-148, ал-Анам 147-151
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-147
6/ал-Анам-147: А ако те взимат за лъжец, кажи им: “Вашият Господ е с всеобхватна милост, ала Неговото мъчение не ще бъде отклонено от престъпните хора.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-148
6/ал-Анам-148: Онези, които Го съдружават, ще кажат: “Ако пожелаеше Аллах, нямаше да съдружваме нито ние, нито нашите бащи, и нямаше да възбраняваме нищо.” Така отричаха и онези преди тях, докато вкусиха Нашето мъчение. Кажи им: “Имате ли знание, та да го изявите пред нас? Вие следвате единствено догадката и само предполагате.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-149
6/ал-Анам-149: Кажи им: “На Аллах принадлежи съвършеният довод. И ако Той бе пожелал, щеше да ви обърне към Себе си всички.”
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-150
6/ал-Анам-150: Кажи им: “Доведете вашите свидетели, които ще засвидетелстват, че Аллах е възбранил това!” И ако засвидетелстват, не свидетелствай с тях и не следвай страстите на онези, които взеха за лъжа Нашите знамения, и на онези, които не вярват в отвъдния живот! Те (други) със своя Господ приравняват (измислят подобни на своя Господ).
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-151
6/ал-Анам-151: Кажи им: “Елате аз да прочета какво ви възбранява вашият Господ! Нищо с Него да не съдружавате! И се отнасяйте с добро към двамата родители! И не убивайте своите рожби поради бедност! Ние храним и вас, и тях. И не доближавайте скверностите - и явните от тях, и скритите! И не убивайте човек - това Аллах е възбранил, освен по право! Това ви повелява Той, за да проумеете!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: