ал-Анам 125-131, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-144)

ал-Анам: 6/ал-Анам-125, 6/ал-Анам-126, 6/ал-Анам-127, 6/ал-Анам-128, 6/ал-Анам-129, 6/ал-Анам-130, 6/ал-Анам-131, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-144, ал-Анам 125-131
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-125
6/ал-Анам-125: И за когото Аллах пожелае да е от напътените към Него, разцепва Той гърдите му за (Исляма) отдаване (на Аллах) Исляма, а когото поиска да остави в заблуда, прави гърдите му да се свиват в безпокойство, сякаш се издига към небето. Така Аллах праща страдание над онези, които не вярват.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-126
6/ал-Анам-126: Това е пътят, който води към твоя Господ. Вече разяснихме поотделно знаменията на хора, които се поучават.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-127
6/ал-Анам-127: За тях е Домът на мира (мястото на отдаване) при техния Господ. Той е Покровителят им за онова, което са вършили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-128
6/ал-Анам-128: В Деня, когато ще ги събере всичките, (Аллах ще рече): “О, джинове, заблудихте много от хората (прибавихте и хората към сатаните).” И ближните им сред хората ще рекат: “Господи, едни от други се възползвахме и достигнахме срока, който си ни отсрочил.” Той ще рече: “Огънят е вашето обиталище вече, там ще пребивавате вечно, освен това, което Аллах е пожелал (да погуби ада).” Твоят Господ е Премъдър, Всезнаещ.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-129
6/ал-Анам-129: Така възлагаме едни на други угнетителите, заради онова (греховете), което са придобили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-130
6/ал-Анам-130: О, сборище от джинове и хора, не дойдоха ли при вас пратеници измежду вас, които да ви изяснят Нашите знамения и да ви предупредят, че ще настъпи този Ден? Ще рекат: “Свидетели сме на душите си.” Прелъсти ги земният живот и засвидетелстваха за себе си, че са били неверници.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-131
6/ал-Анам-131: Това е, защото твоят Господ не е такъв, че да погубва страните за гнет, без жителите им да са предупредени.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: