ал-Анам 119-124, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-143)

ал-Анам: 6/ал-Анам-119, 6/ал-Анам-120, 6/ал-Анам-121, 6/ал-Анам-122, 6/ал-Анам-123, 6/ал-Анам-124, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-143, ал-Анам 119-124
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-119
6/ал-Анам-119: И защо не ядете от онова, над което е споменато името на Аллах? Той ви разясни какво ви е забранено, освен ако сте принудени. В неведението си мнозина от тях заблуждават (и другите) със своите страсти. Твоят Господ най-добре знае престъпващите.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-120
6/ал-Анам-120: Оставете и явния, и скрития грях! Които придобият грях, ще им бъде въздадено за онова, което са придобили.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-121
6/ал-Анам-121: И не яжте от онова, над което не е споменато името на Аллах! Това наистина е нечестивост. Сатаните внушават на своите ближни да ви оспорват, а ако им се покорите, наистина сте съдружаващи.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-122
6/ал-Анам-122: Нима онзи, който бе мъртъв (онзи, който не се бе обърнал) и го съживихме (защото Ни пожела и се обърна), и му отредихме светлина, да върви с нея сред хората, е подобен на онзи, който е в тъмнините и не ще излезе от там? Така се разкрасява за неверниците онова, което вършат.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-123
6/ал-Анам-123: Така, във всяко селище сторихме неговите престъпници (грешници) да са управници, за да вършат лукавства (измами) там. Ала не осъзнават, че подвеждат само себе си.
Слушайте Коран: 6/ал-Анам-124
6/ал-Анам-124: И когато идеше при тях знамение, казваха: “Не ще повярваме, додето не ни се даде същото, което бе дадено на пратениците на Аллах.” Аллах най-добре знае къде да положи Своето послание. Онези, които престъпваха, ще ги сполети унижение при Аллах и сурово мъчение, защото лукавстваха.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: