ал-Араф 74-81, Свещеният Коран (Джуз'-8, страница-160)

ал-Араф: 7/ал-Араф-74, 7/ал-Араф-75, 7/ал-Араф-76, 7/ал-Араф-77, 7/ал-Араф-78, 7/ал-Араф-79, 7/ал-Араф-80, 7/ал-Араф-81, Свещеният Коран, Джуз'-8, страница-160, ал-Араф 74-81
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-74
7/ал-Араф-74: Спомнете си как Той ви стори наследници подир Адитите и ви настани по земята! Правите в равнините й дворци и дълбаете в планините й домове. Помнете благата на Аллах и не сейте развала (и разруха) по земята”!
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-75
7/ал-Араф-75: Знатните от народа му, които се възгордяха, казаха на онези от вярващите, които смятаха за безсилни: “Нима знаете със сигурност, че Салих е изпратен от неговия Господ?” (Те) казаха: “Вярваме в онова, с което е изпратен”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-76
7/ал-Араф-76: Онези, които се възгордяха, казаха: “Ние не вярваме в онова, на което вие повярвахте”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-77
7/ал-Араф-77: И после заклаха (женската) камилата, и пренебрегнаха повелята на своя Господ, и казаха: “О, Салих, донеси ни онова, което ни обещаваш, ако си от пратениците”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-78
7/ал-Араф-78: И върху това ги обхвана сътресението, и осъмнаха безжизнени и на колене в домовете си.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-79
7/ал-Араф-79: А тогава той се отвърна от тях и каза: “О, народе мой, съобщих ви посланието на моя Господ и ви наставлявах, ала вие не обичате наставниците”.
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-80
7/ал-Араф-80: И пратихме Лут, който каза на своя народ: “Нима вършите (сторвате) скверността (мръсотията), с която не ви е предшествал нито един от народите?
Слушайте Коран: 7/ал-Араф-81
7/ал-Араф-81: Наистина вие ходите при мъжете със страст, вместо при жените. Не, вие сте наистина хора престъпващи.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: