Al-A'raf 74-81, de Heilige Koran (Djuz'-8, Pagina-160)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-74, 7/Al-A'raf-75, 7/Al-A'raf-76, 7/Al-A'raf-77, 7/Al-A'raf-78, 7/Al-A'raf-79, 7/Al-A'raf-80, 7/Al-A'raf-81, de Heilige Koran, Djuz'-8, Pagina-160, Al-A'raf 74-81
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-74
7/Al-A'raf-74: En (gedenkt) toen Hij jullie tot opvolgers aanstelde na (de ondergang van) de 'Ad en Hij jullie op aarde vestigde. Jullie namen van haar vlakten om er paleizen (op te bouwen) en jullie namen van de bergen om er huizen uit te houwen. Gedenkt daarom de gunsten van Allah en sticht geen onheil op de aarde, als verderfzaaiers.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-75
7/Al-A'raf-75: De vooraannstaanden, van degenen die hoogmoedig waren onder zijn volk, zeiden tot de nederigen onder hen die geloofden: "Weten jullie dat Shâlat een door zijn Heer gezondene is?" Zij zeiden: "Voorwaar, wij geloven in hetgeen warmee hij is gezonden."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-76
7/Al-A'raf-76: Degenen die hoogmoedig waren, zeiden: "Voorwaar, wij geloven niet in hetgeen waarin jullie geloven."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-77
7/Al-A'raf-77: Zij slachtten de vrouwtjeskameel en zij minachtten het bevel van hun Heer en zij zeiden: "O Shâlih, laat het aangezegde (de bestraffing) tot ons komen, als jij tot de gezanten behoort!"
Luister Koran: 7/Al-A'raf-78
7/Al-A'raf-78: Toen greep de aardbeving hen, waardoor zij doden in hun huizen werden.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-79
7/Al-A'raf-79: Toen wendde hij (Shâlih) zich van hen af en zei. "O mijn volk, voorzeker, ik heb jullie een Boodschap van mijn Heer vorkondigd en jullie raad gegeven, maar jullie houden niet van de raadgevers."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-80
7/Al-A'raf-80: En (gedenkt) Lôeth, toen hij tot zijn volk zei: "Begaan jullie zedeloosheid die nog niemand van de bewoners van de werelden vóór jullie heeft begaan?
Luister Koran: 7/Al-A'raf-81
7/Al-A'raf-81: Voorwaar, jullie naderen zeker wellustig mannen in plaats van vrouwen. Jullie zijn zelfs ten overschrijdend volk."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: