Al-A'raf 44-51, de Heilige Koran (Djuz'-8, Pagina-156)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-44, 7/Al-A'raf-45, 7/Al-A'raf-46, 7/Al-A'raf-47, 7/Al-A'raf-48, 7/Al-A'raf-49, 7/Al-A'raf-50, 7/Al-A'raf-51, de Heilige Koran, Djuz'-8, Pagina-156, Al-A'raf 44-51
direction_left
direction_right
Luister Koran: 7/Al-A'raf-44
7/Al-A'raf-44: En de bewoners van het Paradijs roepen tot de bewoners van de Hel: "Wij hebben waarlijk aangetroffen wat onze Heer ons heeft beloofd, hebben jullie dan ook werkelijk aaagetroffen wat jullie Heer jullie heeft aangezegd?" Zij zeiden: "Ja". Dan verkondigt een omroeper onder hen dat de vloek van Allah op de onrechtplegers rust.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-45
7/Al-A'raf-45: Degenen die (de mensen) afhouden van de Weg van Allah en die wensen dat hij krom was. En zij geloven niet in het Hiernamaals.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-46
7/Al-A'raf-46: En tussen hen is een afscheiding en op de A'raf bevinden zich mannen, zij kennen allen door hun kenmerken; zij roepen tot de bowoners van het Paradijs: Salamoen 'alaikoem." (Vrede zij met jullie) Zij zijn haar nog niet binnengegaan terwijl zij (dat) begeren.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-47
7/Al-A'raf-47: En wanneer zij hun blikken in de richting van de bewoners ven de Hel wenden, dan zeggen zij: "Onze Heer, plaats ons niet bij het onrechtplegende volk."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-48
7/Al-A'raf-48: En zij die zich op de A'râf bevinden, roepen tot mannen die zij bij hun kenmerken kennen, zij zeggen: "Jullie vergaren baat jullie niet, noch hetgeen waarop jullie trots plachten te zijn."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-49
7/Al-A'raf-49: (Zij dit op de A'râf zitten zeggen:) "Zijn dezen (de gelovigen) degenen waarvan jullie hebben gezworen dat Allah hen niet met Barmhartigheid zou bereiken?" (Tot de gelovigen zal worden gezegd:) "Gaat het Paradijs binnen, er zal geen vrees over jullie komen, noch zullen jullie treuren."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-50
7/Al-A'raf-50: En de bewoners van de Hel roepen tot de bewoners van het Paradijs: "Stort over ons uit water, of van dat waar Allah jullie mee voorzien heeft." Zij zeggen: "Voorwaar, Allah heeft dit verboden voot de ongelovigen."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-51
7/Al-A'raf-51: (Zij zijn) degenen die hun godsdienst als vermaak en spel beschouwden en degenen die bedrogen zijn door het wereldse leven. Op de Dag (der Opstanding) vergeten Wij hen zoals zij de ontmoeting met deze Dag van hen vergaten, on omdat zij Onze Tekenen plachten te ontkennen.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: