Al-A'raf 1-11, de Heilige Koran (Djuz'-8, Pagina-151)

Al-A'raf: 7/Al-A'raf-1, 7/Al-A'raf-2, 7/Al-A'raf-3, 7/Al-A'raf-4, 7/Al-A'raf-5, 7/Al-A'raf-6, 7/Al-A'raf-7, 7/Al-A'raf-8, 7/Al-A'raf-9, 7/Al-A'raf-10, 7/Al-A'raf-11, de Heilige Koran, Djuz'-8, Pagina-151, Al-A'raf 1-11
direction_left
direction_right

Al-A'raf

Luister Koran: 7/Al-A'raf-1
7/Al-A'raf-1: Alif Lâm Mîm Shâd.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-2
7/Al-A'raf-2: (Dit is) een Boek dat aan jou (Moehammad) neergezonden is, laat er daarom geen bedruktheid in jouw borst zijn vanwege deze (Koran). (Hij is neergezonden) om ermee te waarschuwen, en is een vemaning voor de gelovigen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-3
7/Al-A'raf-3: Volgt dan hetgeen aan jullie is neergezonden van jullie Heer en volgt buiten Hem geen leiders. Weinig is het dat jullie je laten vermanen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-4
7/Al-A'raf-4: En hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd: Onze bestrafring kwam tot hen in de nacht of terwijl zij in de middag rustten.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-5
7/Al-A'raf-5: En hun smeekbede, toen Onze bestraffing tot hen kwam, was slechts dat zij zeiden: "Voorwaar, wij waren onrechtplegers."
Luister Koran: 7/Al-A'raf-6
7/Al-A'raf-6: Wij zullen zeker degenen aan wie (Profeten) gezonden waren ondervragen, en Wij zullen zeker de gczondenen vragen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-7
7/Al-A'raf-7: Wij zullen hun dan vertellen (wat zij hebben verricht), met kennis, en Wij waren niet afwezig.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-8
7/Al-A'raf-8: Op die Dag zal de weegschaal de Waarheid aangeven. Wiens schaal (met goede daden) dan zwaar is: zij zijn degenen die welslagen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-9
7/Al-A'raf-9: En wiens schaal licht is: zij zijn degenen die zichzelf verlies hebben toegebracht omdat zij Onze Verzen plachten te ontkennen.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-10
7/Al-A'raf-10: En voorzeker hebben Wij jullie macht gegeven op aarde en Wij hebben op haar voor jullie levensvoorzieningen geplaatst. Weinig is het dat jullie dankbaar zijn.
Luister Koran: 7/Al-A'raf-11
7/Al-A'raf-11: En voorzeker, Wij hebben jullie geschapen, vervolgens hebben Wij jullie vormgegeven en daarna zeiden Wij tot de Engelen: "Knielt jullie neer voor Adam," toen knielden zij, behalve Iblis, hij behoorde niet tot de knielenden.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: