Al-An'am 158-165, de Heilige Koran (Djuz'-8, Pagina-150)

Al-An'am: 6/Al-An'am-158, 6/Al-An'am-159, 6/Al-An'am-160, 6/Al-An'am-161, 6/Al-An'am-162, 6/Al-An'am-163, 6/Al-An'am-164, 6/Al-An'am-165, de Heilige Koran, Djuz'-8, Pagina-150, Al-An'am 158-165
direction_left
direction_right
Luister Koran: 6/Al-An'am-158
6/Al-An'am-158: Zij wachten slechts tot dat de Engelen tot hen komen of dat (de bestraffing) jouw Heer tot hen komt of dat een aantal van de Tekenen van jouw Heer komt. Op de Dag dat een deel van de Tekenen van jouw Heer komt, zal het geloof van iemand niets baten wanneer hij daarvóór niet geloofde of niets goeds verrichtte toen hij geloofde. Zeg (O Moehammad): "Wachten jullie, voorwaar, Wij zijn (ook) wachtenden."
Luister Koran: 6/Al-An'am-159
6/Al-An'am-159: Voorwaar, degenen die hun godsdienst opsplitsten on tot partijen werden, jij (Moehammad) bent in niets verantwoordelijk voor hen, hun kwestie rust slechts bij Allah, Vervolgens zal Hij hun berichten over wat zij plachten te doen.
Luister Koran: 6/Al-An'am-160
6/Al-An'am-160: Wie met een pede (daad) komt; voor hem is er (een beloning) als van tien daarvan; en wie met een slechte (daad) komt, dit wordt dan slechts vergolden met het gelijke, en hun zal geen onrecht worden amgedaan.
Luister Koran: 6/Al-An'am-161
6/Al-An'am-161: Zeg (O Moehammad): "Voorwaar, Mijn Heer heeft mij op een reht Pad geleid, de ware godsdienst, de godsdienst van Ibrâhîm, de Hanîf, en hij behoorde niet tot de veelgodenaanbidders."
Luister Koran: 6/Al-An'am-162
6/Al-An'am-162: Zeg: "Voorwaar, mijn shalât, mijn aanbidding, mijn leven en mijn sterven zijn opgedragen aan Allah, Heer der Werelden.
Luister Koran: 6/Al-An'am-163
6/Al-An'am-163: Hij heeft geen deelgenoten, en dat is mij bevolen (te verkondigen). En ik ben de eerste van de Moslims."
Luister Koran: 6/Al-An'am-164
6/Al-An'am-164: Zeg: "Zal ik een andere Heer dan Allah zoeken, terwijl Hij de Heer van alle zaken is?" En niemand bedrijft iets of het rust op hemzelf en geen enkele drager draagt de last van een ander. Daarna is jullie terugkeer tot jullie Heer en dan zal Hij jullie inlichten over hetgeen waarover jullie van mening plachten te verschillen."
Luister Koran: 6/Al-An'am-165
6/Al-An'am-165: En Hij is het Die jullie heeft aangesteld als gevolmachtigden op de aarde, Hij heeft een deel van jullie in rangen verheven boven anderen, om jullie te beproeven met wat Hij jullie heeft gegeven. Voorwaar, jouw Heer is snel in de bestraffing, en voorwaar, Hij is zeker Vergevensgezind, Meest Bamhartig.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: